Custom Search
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Số An sinh Xã hội và thẻ của bạn Social Security

 1. #1

  Mặc định Số An sinh Xã hội và thẻ của bạn Social Security

  Số An sinh Xã hội rất quan trọng vì quý vị cần có để xin việc làm, nhận quyền lợi An sinh Xã hội, và một số dịch vụ khác của chính phủ. Nhiều doanh nghiệp khác như ngân hàng, và hãng tín dụng cũng đòi hỏi số của quý vị. Nếu quý vị không là công dân Mỹ sống tại Hoa Kỳ, quý vị cũng cần có số An sinh Xã hội. Muốn biết thêm thông tin, xem Số An sinh Xã hội cho Người không phải công dân (Ấn bản số 05-10096-VI). Nếu quý vị tạm thời đến Hoa Kỳ để làm việc, xem Nhân công Ngoại quốc, và Số An sinh Xã hội (Ấn bản số 05-10107-VI).

  Làm thế nào để xin số và thẻ?
  Muốn nộp đơn xin số và thẻ An sinh Xã hội:
  - Ðiền vào Ðơn xin thẻ An sinh Xã hội (Ðơn SS-5-INST-VI); và
  - Trình cho chúng tôi các loại giấy tờ bản chính, hay bản sao nếu đã được cơ quan cấp xác nhận:
  + Quốc tịch Hoa Kỳ, hay tình trạng di trú (bao gồm giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ của Bộ An ninh Tổ quốc (Department of Homeland Security, hay DHS);
  + Tuổi; và
  + Danh tánh.

  Sau đó, mang hay gởi đơn đã điền, và các loại giấy tờ của quý vị đến văn phòng An sinh Xã hội địa phương. Tư cách công dân hoặc nhập cư: Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận các giấy tờ chứng minh tư cách công dân Hoa Kỳ. Các giấy tờ này bao gồm giấy khai sinh Hoa Kỳ, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận Nhập tịch, hoặc Chứng nhận quyền công dân. Nếu quý vị không phải công dân Hoa Kỳ, Sở An sinh Xã hội sẽ yêu cầu xem các giấy tờ nhập cư Hoa Kỳ hiện tại của quý vị. Các giấy tờ được chấp nhận bao gồm:
  - Mẫu đơn I-551, Permanent Resident Card, green card (Thẻ Thường trú, Thẻ xanh, bao gồm thị thực di dân có thể đọc bằng máy với hộ chiếu ngoại quốc chưa hết hạn của quý vị);
  - I-94, Arrival Departure Record (Hồ sơ đến/đi) với hộ chiếu ngoại quốc chưa hết hạn; hoặc
  - I-766, Employment Authorization Card, EAD work permit (Thẻ cho phép làm việc hay EAD, giấy phép làm việc). Học sinh quốc tế phải trình thêm một số loại giấy tờ. Muốn biết thêm thông tin, xin xem Học sinh Quốc tế, và Số An sinh Xã hội (Ấn bản số 05-10181-VI).

  Độ tuổi: Quý vị cần phải trình giấy khai sinh của mình. (Nếu có, quý vị phải nộp.)
  Nếu không có giấy khai sinh, chúng tôi có thể chấp nhận:
  - Hồ sơ tôn giáo được lập trước 5 tuổi cho biết ngày sinh của quý vị;
  - Hồ sơ bệnh viện Hoa Kỳ về ngày sinh của quý vị; hoặc
  - Hộ chiếu. Danh tánh: Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận một vài giấy tờ chứng minh danh tánh. Giấy tờ có thể chấp nhận phải còn hiệu lực (không hết hạn) và có ghi tên, tin về danh tánh, và có dán hình mới nhất. Sở An Sinh Xã Hội sẽ yêu cầu xem bằng lái xe Hoa Kỳ, thẻ căn cước do tiểu bang cấp, hay sổ thông hành Hoa Kỳ làm bằng chứng về danh tánh của quý vị. Nếu quý vị không có những loại giấy tờ này, chúng tôi sẽ yêu cầu xem các loại giấy tờ khác bao gồm:
  - Thẻ nhân viên;
  - Thẻ học sinh;
  - Thẻ bảo hiểm sức khỏe (không phải thẻ Medicare);
  - Thẻ căn cước quân nhân Hoa Kỳ;
  - Văn bản nhận con nuôi;
  - Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; hay
  - Giấy tờ kết hôn (chỉ trong các trường hợp đổi tên). Tất cả các loại giấy tờ phải là bản chính, hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp. Chúng tôi không nhận bản sao, hay bản có công chứng. Chúng tôi có thể sử dụng một loại giấy tờ cho hai mục đích. Thí dụ, chúng tôi có thể sử dụng sổ thông hành Hoa Kỳ của quý vị để làm bằng chứng về quốc tịch, và danh tánh. Hoặc chúng tôi có thể sử dụng giấy khai sanh Hoa Kỳ của quý vị để có bằng chứng về tuổi, và quốc tịch. Tuy nhiên, quý vị phải cung cấp ít nhất hai loại giấy tờ.

  Chúng tôi sẽ gởi số, và thẻ của quý vị qua đường bưu điện ngay khi có tất cả các tin tức, và các loại giấy của quý vị được chứng nhận với các văn phòng cấp.

  Tốn bao nhiêu tiền?
  Quý vị có thể nhận số, và thẻ An sinh Xã hội miễn phí. Nếu có người liên hệ quý vị, và muốn tính phí nhận số hay thẻ cho quý vị, vui lòng lưu ý rằng các dịch vụ An sinh Xã hội này là miễn phí. Quý vị có thể báo cáo trường hợp có bất kỳ ai tính phí cho quý vị bằng cách gọi cho đường dây nóng của Văn phòng Tổng thanh tra của chúng tôi qua số 1-800-269-0271.

  Có các loại thẻ khác nhau không?
  Chúng tôi cấp ba loại thẻ An sinh Xã hội. Tất cả các thẻ đều có tên, và số An sinh Xã hội của quý vị.
  - Loại thẻ thứ nhất có tên và số An sinh Xã hội, và cho phép quý vị làm việc không bị hạn chế. Chúng tôi cấp thẻ này cho:
  - Công dân Hoa Kỳ; và
  - Thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ.
  - Loại thẻ thứ hai có tên và số của quý vị và ghi chữ, “Valid For Work Only With DHS Authorization (chỉ có giá trị để làm việc theo giấy phép của DHS).” Chúng tôi cấp thẻ này cho những người nhập cảnh hợp pháp tạm thời vào Hoa Kỳ, và được DHS cho phép làm việc.
  - Loại thứ ba có tên, số của quý vị và ghi chú, “Not Valid For Employment (không có giá trị để làm việc).” Chúng tôi cấp thẻ này cho người đến từ quốc gia khác:
  - Ðược thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ mà không có giấy phép làm việc của DHS, nhưng có lý do chánh đáng không làm việc nhưng cần số An sinh Xã hội; hay.
  - Cần số này vì luật liên bang đòi hỏi phải có số An Sinh Xã Hội để nhận một quyền lợi hay dịch vụ nào đó.

  Làm thế nào để xin số An sinh Xã hội cho con?
  Xin số An sinh Xã hội lúc con mới sanh con là điều tốt nên làm. Quý vị có thể nộp đơn xin số An Sinh Xã Hội cho con khi làm giấy khai sanh. Cơ quan tiểu bang cấp giấy khai sanh sẽ cung cấp tin tức của đứa bé cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gởi thẻ An sinh Xã hội cho quý vị qua đường bưu điện. Hoặc, quý vị có thể chờ, và làm đơn tại bất kỳ văn phòng An sinh Xã hội nào. Nếu quý vị chờ, quý vị phải cung cấp bằng chứng cho biết độ tuổi, danh tính và tư cách công dân Hoa Kỳ của quý vị. Nếu quý vị nộp đơn thay mặt cho một người khác, quý vị phải trình cho chúng tôi giấy tờ chứng minh mối quan hệ của quý vị với, hoặc trách nhiệm của quý vị đối với người mà quý vị đang nộp đơn giúp.

  Quý vị cũng phải trình cho chúng tôi giấy tờ tùy thân của quý vị. Chúng tôi phải xác minh hồ sơ khai sinh của con quý vị, việc này có thể làm mất thêm đến 12 tuần để cấp thẻ. Để xác minh hồ sơ khai sinh, Sở An sinh Xã hội sẽ liên hệ văn phòng cấp hồ sơ đó. Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên có yêu cầu một số An sinh Xã hội gốc phải có mặt tham dự phỏng vấn, ngay cả khi một phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ ký vào đơn đăng ký thay mặt cho trẻ đó. Nhận con nuôi: Chúng tôi có thể cấp số cho con nuôi của quý vị trước khi việc nhận con nuôi hoàn tất, nhưng quý vị nên chờ cho đến khi thủ tục nhận con nuôi đã xong. Sau đó, quý vị nộp đơn xin số dùng tên mới của con mình, dùng tên của quý vị là cha mẹ. Nếu muốn khai đứa trẻ nầy cho mục đích thuế trong lúc còn đang làm giấy tờ nhận con nuôi, xin liên lạc với Sở Thuế vụ để lấy mẫu đơn W-7A, Application for Taxpayer Identification Number for Pending U.S. Adoptions (Ðơn xin mã số thuế cho trường hợp nhận con nuôi Hoa Kỳ chưa giải quyết xong). Muốn biết thêm thông tin, xin xem An sinh Xã hội cho trẻ em (Ấn bản số 05-10023-VI).

  Nếu tên của tôi có thay đổi thì sao?
  Nếu quý vị đổi tên một cách hợp pháp vì kết hôn, ly dị, có lệnh tòa, hoặc bất kỳ lý do nào khác, quý vị cần phải thông báo cho Sở An sinh Xã hội để quý vị có thể nhận được thẻ đã sửa. Nếu quý vị đang đi làm, cũng thông báo cho nhà tuyển dụng của quý vị. Nếu quý vị không thông báo cho chúng tôi khi đổi tên, việc đó có thể:
  - Trì hoãn hoàn thuế của quý vị; và
  - Tiền lương của quý vị không được báo cáo chính xác vào hồ sơ An sinh Xã hội của quý vị, điều đó có thể làm giảm số tiền trợ cấp An sinh Xã hội trong tương lai của quý vị.

  Nếu quý vị cần đổi tên trên thẻ An sinh Xã hội của mình, quý vị phải trình cho chúng tôi một giấy tờ chứng minh việc đổi tên hợp pháp của quý vị. Các giấy tờ mà Sở An sinh Xã hội có thể chấp nhận để chứng minh việc đổi tên hợp pháp gồm có:
  - Giấy tờ kết hôn;
  - Sắc lệnh ly hôn;
  - Chứng nhận Nhập tịch cho biết tên mới của quý vị; hoặc Lệnh tòa cho phép đổi tên. Nếu giấy tờ quý vị cung cấp làm bằng chứng đổi tên hợp pháp không cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin để xác định danh tính của quý vị trong hồ sơ của chúng tôi hoặc nếu quý vị đổi tên cách đây trên hai năm (cách đây trên bốn năm nếu quý vị dưới 18 tuổi), quý vị phải trình cho chúng tôi một giấy tờ tùy thân dưới tên cũ của quý vị (như cho biết trong hồ sơ của chúng tôi). Chúng tôi sẽ chấp nhận một giấy tờ tùy thân dưới tên cũ của quý vị, và đã hết hạn. Nếu quý vị không có giấy tờ tùy thân dưới tên cũ của quý vị, chúng tôi có thể chấp nhận một giấy tờ tùy thân chưa hết hạn dưới tên mới của quý vị, miễn là chúng tôi có thể xác định danh tính của quý vị trong hồ sơ của chúng tôi một cách hợp lý. Tư cách công dân: Ngoài ra, nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ sinh ở ngoài Hoa Kỳ, và hồ sơ của chúng tôi không cho thấy quý vị là công dân, quý vị sẽ cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách công dân Hoa Kỳ của mình. Nếu quý vị không phải công dân Hoa Kỳ, Sở An sinh Xã hội sẽ yêu cầu xem các giấy tờ nhập cư hiện tại của quý vị. Thẻ mới của quý vị sẽ có cùng số như thẻ cũ của quý vị, nhưng sẽ cho biết tên mới của quý vị. Làm thế nào để chắc chắn là hồ sơ của tôi chính xác? Hàng năm, sở làm của quý vị sẽ gởi một bản sao mẫu W-2 (Wage and Tax Statement-Tiền lương, và bản khai thuế) cho Sở An Sinh Xã Hội. Chúng tôi so sánh tên, và số An sinh Xã hội của quý vị trên mẫu W-2 với hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cộng thêm phần lợi tức ghi trên mẫu W-2 vào hồ sơ An sinh Xã hội.

  Ðiều quan trọng là tên, và số An sinh Xã hội trên thẻ An sinh Xã hội của quý vị phải phù hợp với hồ sơ lương bổng của sở làm, và mẫu W-2 để chúng tôi có thể ghi có lợi tức của quý vị vào hồ sơ. Quý vị phải bảo đảm là hồ sơ An sinh Xã hội, và hồ sơ lương bổng của sở làm quý vị phải chính xác. Nếu thấy thẻ An sinh Xã hội ghi không đúng, xin liên lạc với văn phòng Sở An sinh Xã hội để thay đổi. Kiểm soát mẫu W-2 để chắc chắn rằng hồ sơ của sở làm là chính xác, và nếu không đúng, thì quý vị nên cung cấp những dữ kiện chính xác cho sở làm. Quý vị cũng có thể kiểm tra hồ sơ thu nhập của mình trên Social Security Statement (Bản báo cáo An sinh Xã hội). Bản báo cáo này được cung cấp trực tuyến cho người lao động 18 tuổi trở lên. Để xem bản báo cáo của quý vị, hãy truy cập http://www.socialsecurity.gov/myaccount, và tạo một tài khoản.

  Nếu tình trạng nhập cư hay quốc tịch thay đổi thì sao?
  Nếu tư cách nhập cư của quý vị có thay đổi hoặc quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị phải thông báo cho Sở An sinh Xã hội để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của quý vị. Để được điều chỉnh tư cách nhập cư hoặc công dân của quý vị, quý vị cần phải trình các giấy tờ chứng minh tư cách mới hoặc quyền công dân của mình. Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận các giấy tờ chứng minh tư cách công dân đối với thẻ mới, và thẻ thay thế. Những giấy tờ này bao gồm Nếu thẻ của tôi bị mất hay lấy cắp thì sao? Quý vị có thể thay thẻ của mình hay thẻ của con miễn phí nếu bị mất hay lấy cắp. Tuy nhiên, quý vị chỉ được thay thẻ ba lần trong một năm, và 10 lần trong suốt cuộc đời. Thay đổi tên hợp pháp, và các ngoại lệ khác không tính cho những giới hạn này. Thí dụ, thay đổi tình trạng không phải công dân đòi hỏi phải cập nhật thẻ, sẽ không được tính cho những giới hạn này.

  Tương tự, quý vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi những giới hạn này nếu có thể chứng minh rằng mình cần thẻ để tránh gặp khó khăn. Ðể xin thẻ thay thế, quý vị cần:
  - Ðiền vào Ðơn xin thẻ An sinh Xã hội (Ðơn SS-5-INST-VI);
  - Trình một giấy tờ gốc chưa hết hạn có thông tin nhận dạng, và ưu tiên có hình mới chụp chứng minh nhân thân của quý vị;
  - Trình bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ nếu quý vị sanh bên ngoài Hoa Kỳ và không trình bằng chứng về quốc tịch khi nhận thẻ; và
  - Trình bằng chứng về tình trạng di trú hợp pháp hiện tại nếu quí vị không phải là công dân Hoa Kỳ.
  - Thẻ thay thế sẽ có cùng tên, và số như thẻ trước đây của quý vị. Làm thế nào để bảo vệ số An sinh Xã hội? Quý vị nên giữ kín số An sinh Xã hội của mình, và tránh cho người khác biết nếu không cần thiết. Quý vị nên giữ thẻ cùng với các giấy tờ quan trọng khác ở nơi an toàn. Không nên mang theo bên mình trừ khi cần đưa cho sở làm hay những người cung cấp dịch vụ. Chúng tôi thực hiện một số điều để bảo vệ số của quý vị không bị lạm dụng.
  Thí dụ, chúng tôi đòi hỏi, và kiểm tra kỹ bằng chứng về danh tánh của người nộp đơn xin thay thẻ An sinh Xã hội vì lý do bị mất hay lấy cắp, hay do thẻ không đúng. Một lý do nữa mà chúng tôi phải làm điều này là để ngăn ngừa người gian lận xin số An sinh Xã hội để mạo danh.

  Chúng tôi sẽ giữ kín hồ sơ An sinh Xã hội trừ khi:
  - Luật pháp yêu cầu chúng tôi phải cung cấp thông tin này cho những cơ quan chánh phủ khác; hay
  - Cần thông tin của quý vị để thực hiện chương trình An sinh Xã hội hoặc cơ quan y tế của chính phủ, hay những chương trình trợ cấp khác. Quý vị nên cẩn thận khi cung cấp số, và thẻ để phòng ngừa người khác sử dụng số của mình. Cung cấp số là sự tự nguyện của quí vị ngay cả khi quý vị được trực tiếp yêu cầu cung cấp số. Nếu bị yêu cầu, quý vị nên hỏi:
  - Tại sao cần số của quý vị;
  - Số của quý vị sẽ được sử dụng ra sao;
  - Ðiều gì xảy ra nếu quý vị từ chối; và
  - Luật nào đòi hỏi quý vị phải cung cấp số. Các câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ cho quý vị biết xem có muốn cung cấp số An sinh Xã hội của mình hay không. Quý vị phải tự quyết định. Liên Lạc với Sở An sinh Xã hội đến mạng lưới http://www.socialsecurity.gov bất cứ lúc nào để nộp đơn xin quyền lợi, mở trương mục my Social Security, tìm các ấn bản, và xem câu trả lời cho các thắc mắc thông thường. Hoặc, gọi số miễn phí 1-800-772-1213 (đối với người điếc hoặc lãng tai, xin gọi số TTY của chúng tôi, 1-800-325-0778).

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch viên miễn phí để giúp quý vị liên lạc với Sở An sinh Xã hội. Quý vị có thể dùng dịch vụ thông dịch viên này khi bàn thảo với chúng tôi qua điện thoại, hoặc tại văn phòng An Sinh Xã Hội. Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi riêng biệt từ 7:00 sáng đến 7:00 tối, thứ Hai đến thứ Sáu. Thông thường, quý vị sẽ không bị chờ lâu nếu gọi sau thứ Ba. Chúng tôi giữ kín đáo cho tất cả các cú gọi. Chúng tôi cũng muốn bảo đảm là quý vị được phục vụ chính xác và lịch sự, do đó có đại diện An sinh Xã hội thứ hai theo dõi một số cú gọi. Chúng tôi cung cấp thông tin tổng quát qua dịch vụ điện thoại tự động 24 giờ một ngày. Và xin nhớ là mạng lưới của chúng tôi, http://www.socialsecurity.gov, luôn có sẵn cho quý vị bất cứ lúc nào, và bất cứ nơi đâu!
  https://www.ssa.gov/pubs/VI-05-10002.pdf


Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •