Xin chào mọi người!
Vui lòng cho mình hỏi trong diễn đàn có anh chị cô chú bác nào ở Virginia không? Cộng đồng người Việt chúng ta ở đó có đông không và thời tiết như thế nào?
Cám ơn mọi người đã lướt qua!