Người bảo trợ tài chánh cho một hồ sơ bảo lãnh xuất cảnh, phải có mức income một năm bao nhiêu thì đủ để bảo trợ tài chánh. Có cách tính chung nào không?
Muốn biết mức income tối thiểu để bảo trợ tài chánh bạn phải xem bảng đơn Form I-864P Poverty Guidelines hàng năm đăng trên website của USCIS.
http://=https://www.uscis.gov/i-864p...rty Guidelines

Chú ý:
Phải tính cả người bảo trợ, người phụ thuộc của người bảo trợ, và người mà trước đó người bảo trợ đã đứng ra bảo trợ hiện đang là Thường trú nhân hoặc ở Hoa Kỳ chưa đủ 10 năm (nếu có).
VD: Người bảo trợ + số người phụ thuộc của người bảo trợ (nếu có) + số người sẽ bảo trợ + số người đã bảo trợ.
Trong trường hợp vợ chồng khai thuế chung nhưng income của người chồng đủ để bảo trợ thì không cần cộng thêm income của vợ. Như vậy chỉ cần người chồng điền I-864 mà thôi.

Chú ý:
1/. Trong Form 1040; 1040EZ là income của cả 2 vợ chồng. Do đó nếu chỉ dùng income của người chồng để bảo trợ thì khi khai income trong đơn Form I-864 phải chỉ dựa vào income của người chồng (W2 hoặc/và 1090 của người chồng) chứ không dựa vào mẫu 1040; 1040EZ nữa.

2/. Những trường hợp bị yêu cầu bổ túc đơn Form I-864A của vợ là do người bảo trợ dựa vào mẫu 1040/1040EZ để điền đơn Form I-864. Nghĩa là người điền đơn đã không hiểu và điền sai nên LSQ cứ tưởng người này dùng income của cả vợ chồng để bảo trợ nên mới yêu cầu người vợ nộp đơn Form I-864A; Hoặc có thể họ bắt người bảo trợ phải điền lại đơn Form I-864 phần income cho đúng. Và thường họ đã chọn giải pháp bắt nộp thêm đơn Form I-864A của người vợ.