Trường hợp con còn nhỏ khi làm hộ chiếu có được làm ghép chung hộ chiếu với Cha/Mẹ, hay nên làm tách riêng hộ chiếu từng người ra sẽ tốt hơn về sau?
- Đương đơn được phép làm hộ chiếu cho trẻ nhỏ ghép với cha mẹ của chúng. Tuy nhiên thời hạn của hộ chiếu sẽ bị rút ngắn lại theo quy định hộ chiếu của đứa trẻ. Do vậy hộ chiếu sẽ mau bị hết hạn khi đương đơn có ý định về Việt Nam.
- Theo như hướng dẫn của Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh Công an TP.HCM thì:

a. Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp, và không được gia hạn. Đối với hộ chiếu đã được cấp có thời hạn 5 năm trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày được gia hạn một lần không quá 3 năm.

b. Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha) có thời hạn từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày cấp, và không được gia hạn. Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu đã cấp của mẹ hoặc cha thì thời hạn hộ chiếu của mẹ hoặc cha được điều chỉnh có giá trị từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày bổ sung trẻ em đó.

Hộ chiếu phải còn thời hạn tối thiểu mấy tháng khi được phỏng vấn để cấp Visa?
Theo quy định của LSQ, hộ chiếu của các đương đơn khi đi phỏng vấn phải còn thời hạn tối thiểu là 08 tháng. Cũng lưu ý hộ chiếu cha mẹ ghép chung với trẻ nhỏ, khi nộp hồ sơ, hoặc khi đi phỏng vấn đều được NVC, và Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp nhận.

Sau một thời gian sống ở Mỹ nếu hộ chiếu cũ bị hết hạn, thì phải làm lại ở đâu & làm như thế nào?
Việc gia hạn, đổi hộ chiếu cũ đã hết hạn, hoặc hộ chiếu còn hạn nhưng bị rách, hư hỏng đương sự phải nộp đơn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Wasington DC, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Sanfrancisco – CA, hoặc Tổng lãnh sự quán VN tại Houston – TX.
Nộp đơn trực tiếp tại Tổng Lãnh sự, hoặc có thể gởi đơn qua đường bưu điện.
Tải mẫu đơn cần thiết, xem hướng dẫn, lệ phí, địa chỉ:
Vietnam Embassy