Viêm gan Siêu vi B không phải là bệnh làm cho đương đơn không đủ điều kiện để được cấp thị thực visa định cư, dựa trên lý do sức khỏe.

Tuy nhiên, tất cả các đương đơn xin thị thực visa định cư được yêu cầu phải chứng minh được rằng mình sẽ không trở thành gánh nặng xã hội Mỹ nếu như được cấp thị thực visa định cư.

Viên chức phỏng vấn sẽ xem xét hồ sơ sức khỏe tại buổi phỏng vấn.

Nếu viên chức Lãnh sự cần thêm thông tin, đương đơn sẽ nhận được yêu cầu bằng thư ghi rõ những giấy tờ nào cần phải nộp.
Câu hỏi thường gặp