Con đưởng chưa năng chợt mưa
Mái hiên tạm trú tôi vừa biết ai
Mưa chi chửa ướt tóc mai
Đã le lói nắng đang cài bánh xe.


Ngước nhìn trong tán lá me
Hạt mưa cùng với tiếng ve tự tình
Áo dài mút ngọn gió xinh
Đường chiều mưa nắng cho mình gặp ta.


Lại mưa dưới mái hiên nhà
Một mình tôi trú nhạt nhoà mưa rơi
Người vừa quen biết của tôi
Đã hun hút ở khoảng trời không mưa...