Chừng như lâu lắm
Mới về trường xưa
Đời ơi mưa nắng
Hình như đâu chừa
Tóc xanh va trắng
Tàn phai những mùa.

Thầy ơi!mới đó
Cũng đành rất xưa
Trường ơi! thương nhớ
Rớt mòn theo mưa
Ban ta thời ấy
Lạc bay-gió lùa.

Trường ơi!có thấy
Một người về thăm
Trường ơi!chốn ấy
Biệt mù tăm tăm
Một thời mới lớn
Vuột tay ta cầm.

Trường ơi! đau lắm
Trong lần chia tay
Mười hai A bốn
Ngập ngừng mưa dai
Cổng trường đóng chặt
Và ta...Rớt ngoài...