Anh/Chị cho mình hỏi, chồng mình có thẻ xanh 10 năm, do mình ở VN nên chồng mình hay về thường, về VN lần đầu tháng 12 năm 2013 ở chơi 3 tuần, lần 2 cuối năm 2014 về 2 tháng, lần 3 tháng 5 năm 2015 về 2 tuần, lần 4 tháng 9 năm 2015 về 6 tháng, lần 5 tháng 5 năm 2016 về 2 tuần, chồng mình định 2 tuần nữa sẽ về VN chờ mình phỏng vấn rồi qua có thể là tới đầu tháng 12 tính ra là 5 tháng rưỡi hoặc có thể là tới tháng 2 là 7 tháng vài ngày. Vì tình hình F2A bây giờ thảm quá, mà PD của mình là 24/2/2015. Nhưng chồng mình cứ lo sợ sẽ mất thẻ xanh vì thời gian đi lâu và nhiều lần, chồng mình cũng có bank account với tiền trong đó, có xe có ba mẹ anh chị để làm bằng chứng là Mỹ mới là nhà. Vậy Anh/Chị nghĩ như thế nào về trường hợp của chồng mình?
Cảm ơn Anh/Chị rất nhiều.