Cần chuẩn bị bản chính hoặc bản trích lục/bản sao:
+ Copy giấy Quốc tịch của NBL.
+ Giấy kết hôn.
+ Giấy khai sinh của chồng.
+ Giấy khai sinh của con bạn.
* Viết số Case Number bằng viết chì lên góc phải, sau đó scan màu, và email kèm theo thư này đến NVC.

. Địa chỉ email của National Visa Center là: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu đỏ.

Subject: HCMxxxxxxxxxx. (hoặc số UCSIS).

Dear Sir/Madam,
Ref: HCMxxxxxxxxxx. (hoặc số UCSIS).
Preference Category: (ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner's name: (ghi họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (ghi họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.
Due to the fact that my mother, the petitioner of this case, became a US citizen on mm/dd/yyyy and I, the principal applicant married on mm/dd/yyyy please kindly upgrade my case from F2B to F3. A copy of petitioner's Naturalization certificate enclose. Also, please update my case by adding the following family member(s):

1. My husband's name: (họ tên chồng).
Date of Birth: (ngày sinh, thí dụ 01 JAN 1960).
* Marriage and Birth Certificate enclosed.

2. My son's name: (họ tên con trai).
Date of birth: (ngày sinh, thí dụ 01 FEB 1990).
* Birth Certificate enclosed.

3. My daughter's name: (họ tên con gái).
Date of birth: (ngày sinh, thí dụ 01 MAR 1998).
* Birth Certificate enclosed.
Your prompt response would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (ghi địa chỉ email).
Phone Number: (ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet