Các ACE ơi, bạn nào có nick yahoo thì cập nhập lên hồ sơ của mình, hoặc post lên diễn đàn. để liên lạc với nhau về thông tin hồ sơ của mình nha
HS của mình có PD : 31/10/2001.
Ngày Completed : 12/5/2010.
Mình chưa nhận giấy pv.
nick yahoo : baby.orion