Xuất nhập cảnh cho em hỏi.
Ngày 18 tháng 7. Anh em có lịch phỏng vấn em xin nhờ điễn dàn cho em những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn diện F1. Em xim cám ơn rất nhiều.