Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84-4-3850-5000
Fax: +84-4-3850-5010.

* Để hẹn gặp Đại sứ hay các quan chức khác trong Sứ quán, xin hãy gửi fax đến số 84-4-3850-5010, hoặc gửi thư tới địa chỉ:
Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam.