Xem nội dung hướng dẫn ở đây:
Nộp đơn xin visa Hoa Kỳ tại Việt Nam