*tên ảo: dlad1995
tiểu bang/ thành phố: cherry hill
qua Mỹ theo diện: du học
tuổi:21
học vấn: năm 3 đại học ngành kỹ thuật diều khiển và tự động hóa ( khối ngành diện tử - gần giống cơ điện tử nhưng ko học cơ khí )
học lực:
-toán lý trên 8. & hóa 7.8 các năm 10-11-12, học lực các năm này lần lượt là giỏi giỏi khá.ạ
- đại học: 2.77 ( hệ số 4)
*anh ngữ: không biết ( ngữ pháp cơ bản )
* nội dung câu hỏi:

chào chú và các bạn, bên mỹ mình có người bác ở San jose nhưng chú không rành chuyện giấy tờ vs nếu xin qua cali học mà có người thân sợ khó qua. nên chuyển sang cherry hill có vài người bạn khá thân lo dùm vụ giấy tờ và đưa rướt ban đầu. nhưng ở cherry hill thì lại ko có trường đại học nào dạy cao học ngành cháu đang học ( vì theo các chị tư vấn du học thì học đại học xog phải xin đi tiếp thạc sĩ mới dễ đậu pv ) . vậy bây giờ cháu nên qua tiểu bang khác ( nơi có đào tạo thạc sĩ ngành cháu ) hay là xin đi học đại học lại ngành khác ( mà xác định là qua đó học lại đại học ) ở cherry hill ? .... cảm ơn chú VHA08 và các bạn trước =))))