Gửi chú Vha08!

Cháu mới sang Mỹ được 6 tháng, học ở trường Everett, cháu đang rơi vào tình thế rất lo lắng bị trường terminated I-20. Cháu không biết cần phải làm gì để tiếp tục được học ở Mỹ. Chú có thể cho cháu lời khuyên, và hướng dẫn cho cháu các thủ tục cần thiết. Cám ơn chú nhiều!

Địa chỉ email của cháu: adron0914@gmail.com