Custom Search
Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 11

Ðề tài: Hồ sơ CR1- HCM2016550026

 1. #1

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Xin cho hoi ho so HCM2016550026 hien dang the nao? Vo toi da nop ho so bao lanh ben My va co ay da nhan duoc thu cua NVC gui ngay 3/6/2016 (dinh kem), rieng toi thi chi nhan duoc 1 la thu cua NVC gui vao thoi diem ngay 22/2/2016 de thong bao cho toi biet ve viec co ho so bao lanh tu ben My.
  Vay voi la thu ma NVC gui cho vo toi ben My vao ngay 3/6/2016 nhu vay, thi hien tai ho so cua toi dang ra sao? Va toi co can lam gi khong? Hay la toi van phai cho doi den khi ho gui thong bao cho toi?
  Xin cam on!
  Toi gui kem noi dung cac thu ma toi va vo toi da nhan.

  Thu toi nhan vao thang 22/2/2016


  the national visa centre received your immigrant visa petition from US. Citizenship and Immigrantion Sevices. We will work with you to complete your immigrant visa case and schedule your visa interview
  Note: keep this letter in a safe place. you will need this information during the application process.
  Your case identification numbers are below. You will need these numbers to pay fees and completeonline forms.
  NVC Case Number: HCM2016550026

  Next steps:
  Go to our website: http://nvs.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol for Spanish and complete the six steps below to begin NVC processing.
  Step1: Choose an agent
  Step2: Pay fees
  Step3: Submit visa application form
  Step4: Collect financial documents
  Step5: Collect supporting documents
  Step6: Submit documents to the NVC
  After you complete the steps above, we will review the forms and documents you submit to us. If something is missing, we will tell you how to fix it. Otherwise, we will schedule your case for a visa interview at the US Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY, VIETNAM.

  Thu vo toi da nhan duoc vao thang 6/2016

  The National Visa Center received all the requested documentation for this immigrant visa case. the applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant's visa application.
  NVC schedules appointments one month in advance. The US Embassy or consulate General tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments in a first-in first-out manner. Most appointments are set within 60 days of NVC receipt of all requested dcumentation. However, we cannot predict when an interview appointment will be available.
  When we are able to schedule an appointment, we will notify the applicant, petitioner and attorney (If applicable). The applicant can prepare now by reading about the Embassy's interview requirements online at http://nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.
  The Embassy may require additional documents at the interview. In particular, if the following these item are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview
  - He or she is more than 16 years old.
  - The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago, and
  - He or she still lives in the country that issued the certificate.
  The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

 2. #2

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi nguyen_hai xem bài viết
  Xin cho hoi ho so HCM2016550026 hien dang the nao? Vo toi da nop ho so bao lanh ben My va co ay da nhan duoc thu cua NVC gui ngay 3/6/2016 (dinh kem), rieng toi thi chi nhan duoc 1 la thu cua NVC gui vao thoi diem ngay 22/2/2016 de thong bao cho toi biet ve viec co ho so bao lanh tu ben My.
  Vay voi la thu ma NVC gui cho vo toi ben My vao ngay 3/6/2016 nhu vay, thi hien tai ho so cua toi dang ra sao? Va toi co can lam gi khong? Hay la toi van phai cho doi den khi ho gui thong bao cho toi?
  Xin cam on!
  Toi gui kem noi dung cac thu ma toi va vo toi da nhan.

  Thu toi nhan vao thang 2/2016


  the national visa centre received your immigrant visa petition from US. Citizenship and Immigrantion Sevices. We will work with you to complete your immigrant visa case and schedule your visa interview
  Note: keep this letter in a safe place. you will need this information during the application process.
  Your case identification numbers are below. You will need these numbers to pay fees and completeonline forms.
  NVC Case Number: HCM2016550026
  Next steps:
  Go to our website: http://nvs.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol for Spanish and complete the six steps below to begin NVC processing.
  Step1: Choose an agent
  Step2: Pay fees
  Step3: Submit visa application form
  Step4: Collect financial documents
  Step5: Collect supporting documents
  Step6: Submit documents to the NVC
  After you complete the steps above, we will review the forms and documents you submit to us. If something is missing, we will tell you how to fix it. Otherwise, we will schedule your case for a visa interview at the US Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY, VIETNAM.

  Thu vo toi da nhan duoc vao thang 6/2016

  The National Visa Center received all the requested documentation for this immigrant visa case. the applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant's visa application.
  NVC schedules appointments one month in advance. The US Embassy or consulate General tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments in a first-in first-out manner. Most appointments are set within 60 days of NVC receipt of all requested dcumentation. However, we cannot predict when an interview appointment will be available.
  When we are able to schedule an appointment, we will notify the applicant, petitioner and attorney (If applicable). The applicant can prepare now by reading about the Embassy's interview requirements online at http://nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.
  The Embassy may require additional documents at the interview. In particular, if the following these item are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview
  - He or she is more than 16 years old.
  - The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago, and
  - He or she still lives in the country that issued the certificate.
  The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.
  1/. Nội dung email thứ 1, NVC thông báo 6 step cần thực hiện khi hồ sơ được mở.

  2/. Nội dung email thứ 2, NVC thông báo như sau:
  National Visa Center nhận được tất cả các tài liệu yêu cầu đối với trường hợp xin thị thực nhập cư này. Người nộp đơn hiện tại là trong hàng đợi chờ một cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, nơi mà một viên chức Lãnh sự sẽ xét xử vụ xin cấp thị thực của đương đơn.
  NVC lịch hẹn một tháng trước. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ chung cho chúng ta biết những gì ngày họ đang nắm giữ các cuộc phỏng vấn, và NVC lấp đầy những cuộc hẹn một cách lần đầu ra đầu vào. Hầu hết các cuộc hẹn được thiết lập trong vòng 60 ngày kể từ ngày NVC nhận tất cả những yêu cầu. Tuy nhiên, chúng ta không thể dự đoán khi nào một cuộc hẹn phỏng vấn sẽ có sẵn.
  Khi chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người khởi kiện, và luật sư (Nếu có). Người nộp đơn có thể chuẩn bị bây giờ bằng cách đọc về các yêu cầu phỏng vấn của Đại sứ quán trực tuyến tại http://nvc.state.gov/interview. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.
  Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại buổi phỏng vấn. Đặc biệt, nếu theo các mục là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo giấy chứng nhận cảnh sát mới đến buổi phỏng vấn visa.
  - Người đó là hơn 16 tuổi.
  - Giấy chứng nhận cảnh sát nộp cho NVC đã thu được hơn một năm trước, và;
  - Anh ta hoặc cô vẫn sống ở các nước cấp giấy chứng nhận.
  Đương đơn không nên sắp xếp, bán tài sản, hoặc từ bỏ việc làm cho đến đại sứ quán đã cấp thị thực.

  Hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn Trung tâm Chiếu khán Quốc gia ở NVC.

  Liên hệ với NVC, để biết tình trạng hồ sơ của mình.
  http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=21666

  Trong phần Your question. Chọn câu này.
  1/. What is the status of my case?
  Tình trạng hồ sơ của tôi thế nào?
  . Dùng để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa? Hoàn tất chưa? Có được xếp lịch phỏng vấn chưa?

  P/s: Khi post bài bạn cần phải viết tiếng việt có dấu đầy đủ, vì đây là quy định chung của diễn đàn.
  Bạn đừng để phạm quy, và hợp tác tốt với diễn đàn.

 3. #3

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi PhuongChau xem bài viết
  1/. Nội dung email thứ 1, NVC thông báo 6 step cần thực hiện khi hồ sơ được mở.

  2/. Nội dung email thứ 2, NVC thông báo như sau:
  National Visa Center nhận được tất cả các tài liệu yêu cầu đối với trường hợp xin thị thực nhập cư này. Người nộp đơn hiện tại là trong hàng đợi chờ một cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, nơi mà một viên chức Lãnh sự sẽ xét xử vụ xin cấp thị thực của đương đơn.
  NVC lịch hẹn một tháng trước. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ chung cho chúng ta biết những gì ngày họ đang nắm giữ các cuộc phỏng vấn, và NVC lấp đầy những cuộc hẹn một cách lần đầu ra đầu vào. Hầu hết các cuộc hẹn được thiết lập trong vòng 60 ngày kể từ ngày NVC nhận tất cả những yêu cầu. Tuy nhiên, chúng ta không thể dự đoán khi nào một cuộc hẹn phỏng vấn sẽ có sẵn.
  Khi chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người khởi kiện, và luật sư (Nếu có). Người nộp đơn có thể chuẩn bị bây giờ bằng cách đọc về các yêu cầu phỏng vấn của Đại sứ quán trực tuyến tại http://nvc.state.gov/interview. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.
  Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại buổi phỏng vấn. Đặc biệt, nếu theo các mục là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo giấy chứng nhận cảnh sát mới đến buổi phỏng vấn visa.
  - Người đó là hơn 16 tuổi.
  - Giấy chứng nhận cảnh sát nộp cho NVC đã thu được hơn một năm trước, và;
  - Anh ta hoặc cô vẫn sống ở các nước cấp giấy chứng nhận.
  Đương đơn không nên sắp xếp, bán tài sản, hoặc từ bỏ việc làm cho đến đại sứ quán đã cấp thị thực.

  Hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn Trung tâm Chiếu khán Quốc gia ở NVC.

  Liên hệ với NVC, để biết tình trạng hồ sơ của mình.
  http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=21666

  Trong phần Your question. Chọn câu này.
  1/. What is the status of my case?
  Tình trạng hồ sơ của tôi thế nào?
  . Dùng để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa? Hoàn tất chưa? Có được xếp lịch phỏng vấn chưa?

  P/s: Khi post bài bạn cần phải viết tiếng việt có dấu đầy đủ, vì đây là quy định chung của diễn đàn.
  Bạn đừng để phạm quy, và hợp tác tốt với diễn đàn.
  Cám ơn diễn đàn! Hồ sơ của tôi diện vợ chồng CR1! Vậy cho hỏi thêm là hồ sơ của tôi sẽ có thể chờ bao lâu? Và hiện tại thì tôi cũng đâu phải làm gì đúng không? Khi nào tôi nhận được thư từ lãnh sự quán Mỹ thì lúc đó tôi mới bắt đầu khai giấy tờ phải không?
  Sau này bên bạn có nhận trợ giúp cho tôi khi hồ sơ được tiến hành và làm hồ sơ đi phỏng vấn không? Xin cám ơn rất nhiều.

 4. #4

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi nguyen_hai xem bài viết
  Cám ơn diễn đàn! Hồ sơ của tôi diện vợ chồng CR1! Vậy cho hỏi thêm là hồ sơ của tôi sẽ có thể chờ bao lâu? Và hiện tại thì tôi cũng đâu phải làm gì đúng không? Khi nào tôi nhận được thư từ lãnh sự quán Mỹ thì lúc đó tôi mới bắt đầu khai giấy tờ phải không?
  Sau này bên bạn có nhận trợ giúp cho tôi khi hồ sơ được tiến hành và làm hồ sơ đi phỏng vấn không? Xin cám ơn rất nhiều.
  Theo như nội dung email trên, thì bạn phải chờ 60 ngày để NVC họ có thời gian xem xét giải quyết. Sau đó hồ sơ được chuyển về LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM, lúc đó họ sẽ hướng dẫn những thủ tục cần phải làm, thì bạn cần nhanh chóng thực hiện để được xếp lịch phỏng vấn.

  Có thắc mắc gì về hồ sơ di trú bạn cứ post bài, và đặt câu hỏi gửi diễn đàn. Ngoài ra trong thời gian này bạn cần phải đọc thêm những hồ sơ cùng diện visa CR1 với mình, để khi hồ sơ bạn đến lượt sẽ có những kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong việc hoàn thành hồ sơ di trú của mình.

 5. #5

  Mặc định Ðề: Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi PhuongChau xem bài viết
  Theo như nội dung email trên, thì bạn phải chờ 60 ngày để NVC họ có thời gian xem xét giải quyết. Sau đó hồ sơ được chuyển về LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM, lúc đó họ sẽ hướng dẫn những thủ tục cần phải làm, thì bạn cần nhanh chóng thực hiện để được xếp lịch phỏng vấn.

  Có thắc mắc gì về hồ sơ di trú bạn cứ post bài, và đặt câu hỏi gửi diễn đàn. Ngoài ra trong thời gian này bạn cần phải đọc thêm những hồ sơ cùng diện visa CR1 với mình, để khi hồ sơ bạn đến lượt sẽ có những kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong việc hoàn thành hồ sơ di trú của mình.
  xin cho hỏi ngày ưu tiên 08Sep2015 của hồ sơ HCM2016550026 là thế nào vậy diễn đàn? Your Priority Date: 08Sep2015

 6. #6

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi nguyen_hai xem bài viết
  Xin cho hỏi ngày ưu tiên 08Sep2015 của hồ sơ HCM2016550026 là thế nào vậy diễn đàn? Your Priority Date: 08Sep2015
  Ngảy ưu tiên Priority Date là ngày mà USCIS nhận hồ sơ của bạn. Riêng diện CR1 của bạn không phụ thuộc vào lịch visa hàng tháng, nên bạn không cần phải quan tâm đến ngày ưu tiên này.


 7. #7

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi PhuongChau xem bài viết
  Ngảy ưu tiên Priority Date là ngày mà USCIS nhận hồ sơ của bạn. Riêng diện CR1 của bạn không phụ thuộc vào lịch visa hàng tháng, nên bạn không cần phải quan tâm đến ngày ưu tiên này.
  Xin Cám ơn diễn đàn.
  Xin cho hỏi thêm là với hồ sơ này, HCM2016550026, diện CR1 thì thường phải bao lâu mới có thể nhận giấy gọi của LSQ để làm bắt đầu hồ sơ và các thủ tục cần thiết liên quan.
  Vì tình trạng của tôi là: vợ tôi và tôi li dị đã lâu và vợ tôi đã kết hôn với một người bên Mỹ và đã đi cùng 2 con của tôi.
  Nhưng sau đó họ lại không happy và lại chia tay, nhưng chưa có con và hiện giờ vợ tôi đã có quốc tịch Mỹ.
  Giờ chúng tôi tái hôn lại và vợ tôi cũng đã về VN 2 lần trong năm 2015 để làm kết hôn và các thủ tục và đã nộp đơn bảo lãnh lên NVC.
  Tôi không biết sẽ có rắc rối gì không, mong diễn đàn tư vấn thêm.

 8. #8

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi nguyen_hai xem bài viết
  Xin Cám ơn diễn đàn.
  Xin cho hỏi thêm là với hồ sơ này, HCM2016550026, diện CR1 thì thường phải bao lâu mới có thể nhận giấy gọi của LSQ để làm bắt đầu hồ sơ và các thủ tục cần thiết liên quan.
  Vì tình trạng của tôi là: vợ tôi và tôi li dị đã lâu và vợ tôi đã kết hôn với một người bên Mỹ và đã đi cùng 2 con của tôi.
  Nhưng sau đó họ lại không happy và lại chia tay, nhưng chưa có con và hiện giờ vợ tôi đã có quốc tịch Mỹ.
  Giờ chúng tôi tái hôn lại và vợ tôi cũng đã về VN 2 lần trong năm 2015 để làm kết hôn và các thủ tục và đã nộp đơn bảo lãnh lên NVC.
  Tôi không biết sẽ có rắc rối gì không, mong diễn đàn tư vấn thêm.
  Không thể đoán chính xác được thời gian khi nào có giấy gọi phỏng vấn, vì trường hợp của từng hồ sơ khác nhau, và còn tùy thuộc vào năng lực xếp lịch phỏng vấn của LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM.

  Trường hợp của bạn đã nộp giấy tờ cho NVC xong rồi, thì khi có giấy gọi phỏng vấn cứ đi phỏng vấn bình thường, khi nào LSQ có hỏi đến thì trình bày với họ, và các giấy tờ cần thiết có liên quan.

  Bạn xem hướng dẫn ở đây:
  http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=26284


 9. #9

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi nguyen_hai xem bài viết
  Xin Cám ơn diễn đàn.
  Xin cho hỏi thêm là với hồ sơ này, HCM2016550026, diện CR1 thì thường phải bao lâu mới có thể nhận giấy gọi của LSQ để làm bắt đầu hồ sơ và các thủ tục cần thiết liên quan.
  Vì tình trạng của tôi là: vợ tôi và tôi li dị đã lâu và vợ tôi đã kết hôn với một người bên Mỹ và đã đi cùng 2 con của tôi.
  Nhưng sau đó họ lại không happy và lại chia tay, nhưng chưa có con và hiện giờ vợ tôi đã có quốc tịch Mỹ.
  Giờ chúng tôi tái hôn lại và vợ tôi cũng đã về VN 2 lần trong năm 2015 để làm kết hôn và các thủ tục và đã nộp đơn bảo lãnh lên NVC
  .
  Tôi không biết sẽ có rắc rối gì không, mong diễn đàn tư vấn thêm.
  Visa định cư của diện bảo lãnh vợ chồng IR1-CR1, IR2-CR2 là nhanh nhất trong các diện bảo lãnh, không phải phụ thuộc vào lịch visa hàng tháng. Do đó, khi đi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Viên chức Lãnh sự quán sẽ phỏng vấn khá chặt chẽ và sát sao hơn các diện bảo lãnh khác. Nên Chú phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ lưỡng, nhất là với chi tiết này – “vợ tôi và tôi li dị đã lâu và vợ tôi đã kết hôn với một người bên Mỹ và đã đi cùng 2 con của tôi. Nhưng sau đó họ lại không happy và lại chia tay, nhưng chưa có con và hiện giờ vợ tôi đã có quốc tịch Mỹ. Giờ chúng tôi tái hôn lại và vợ tôi cũng đã về VN 2 lần trong năm 2015 để làm kết hôn và các thủ tục và đã nộp đơn bảo lãnh lên NVC như Chú viêt – thì cần phải có tờ tường trình Time Line lúc nộp hồ sơ ở USCIS, và khi viết tờ tường trình Time Line này, từng mỗi lời khai đều có kèm chứng cứ đi kèm. Chú đã trải qua một cuộc hôn nhân lần thứ nhất, và ly dị, và kết hôn lại, cũng với người đó – vợ chú – thì Lãnh sự quán sẽ hỏi rất kỹ về việc này. Vì thế, Chú và Cô cần bàn bạc thống nhất các chi tiết cho buổi phỏng vấn sắp tới.


 10. #10

  Mặc định Hồ sơ CR1- HCM2016550026

  Trích Nguyên văn bởi ThaoPhuong xem bài viết
  Visa định cư của diện bảo lãnh vợ chồng IR1-CR1, IR2-CR2 là nhanh nhất trong các diện bảo lãnh, không phải phụ thuộc vào lịch visa hàng tháng. Do đó, khi đi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Viên chức Lãnh sự quán sẽ phỏng vấn khá chặt chẽ và sát sao hơn các diện bảo lãnh khác. Nên Chú phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ lưỡng, nhất là với chi tiết này – “vợ tôi và tôi li dị đã lâu và vợ tôi đã kết hôn với một người bên Mỹ và đã đi cùng 2 con của tôi. Nhưng sau đó họ lại không happy và lại chia tay, nhưng chưa có con và hiện giờ vợ tôi đã có quốc tịch Mỹ. Giờ chúng tôi tái hôn lại và vợ tôi cũng đã về VN 2 lần trong năm 2015 để làm kết hôn và các thủ tục và đã nộp đơn bảo lãnh lên NVC như Chú viêt – thì cần phải có tờ tường trình Time Line lúc nộp hồ sơ ở USCIS, và khi viết tờ tường trình Time Line này, từng mỗi lời khai đều có kèm chứng cứ đi kèm. Chú đã trải qua một cuộc hôn nhân lần thứ nhất, và ly dị, và kết hôn lại, cũng với người đó – vợ chú – thì Lãnh sự quán sẽ hỏi rất kỹ về việc này. Vì thế, Chú và Cô cần bàn bạc thống nhất các chi tiết cho buổi phỏng vấn sắp tới.
  Cám ơn sự tư vấn của bạn rất nhiều.
  Nếu khi có giấy của LSQ gọi, bên bạn có nhận trợ giúp và hướng dẫn cho tôi trong vấn đề khai và sắp xếp giấy tờ, hồ sơ và tư vấn interview không?


Trang 1/2 12 cuốicuối

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •