Hi,

Mình đến Mỹ với I20 ghi là Master (MBA) nhưng giờ transfer học lại đại học. Xin cho hỏi có bạn nào như mình gặp khó khăn khi xin renew VISA ở Vietnam ko? Hay khó khăn khi nhập cảnh trở lại Mỹ?

Cám ơn mọi người.