Cháu có ý định sau khi học hết lớp 11 sẽ sang Mỹ học ở Boston vì cháu có ng nhà bên đó. Cháu đang rất phân vân k biết nên học lại lớp 11 hay tiếp tục học lên lớp 12 rồi sau đó học cao đẳng cộng đồng. Mọi người giúp cháu với ạ!