chào cả nhà, vậy cho mình hỏi 11/7 mình nộp đơn , 1/8 mình nhận được receip I-797C rồi, không biết phải đợi bao lâu mới nhận được I-797 ?
cám ơn