Chào Anh/chịi, hiện em đang làm hồ sơ để du học ở USA (SJSU). Hiện giờ thì đang học ngành cơ khí tại VN (năm 3). Em định chuyển sang học ngành IT nhưng không biêt có nên khai là đã học ở VN không, và sợ CO sẽ hỏi tại sao lại chuyển ngành.
Mong Anh/chị tư vấn giúp em.