Chào mọi người, em tên Duy và hiện đang làm hồ sơ bão lãnh vợ.
Sở NVC mới gửi invoice của AOS là $120 và điền form DS-261 để chọn địa chỉ liên lạc.
Em đã hoàn tất vậy cho em hỏi có cần phải chuẩn bị gì thêm không.
Và phải sử dụng bản khai thuế năm trước hay năm nay
cảm ơn mọi người