con năm nay 17t học trung tâm giáo dục thường xuyên. con pv lần đầu vào ngày 9/6 và FAIL, con có nhờ dv làm. Con sẽ pv lần 2 vào ngày 29/8 và con rất lo lắng.Con mong chú giúp đỡ.Con xin trường Edmond và ngành là hospitality.Con tường thuật lại lần pv đầu.

CO: hello. good morning.( CO nhanh quá con ko kịp noi)
ME: hello sir
CO: what will you study in the US ?
ME: i study hospitality administration
CO:what school will you study ?
ME: it Edmonds community college
CO:what do your parents do?
ME: my father.... my mother......
CO: do you have any relative? ( co nói nhỏ ko nghe ko chịu hỏi lại trả lời yes luôn trong khi khai ko có. Sau đó hỏi lại co nói tiếng việt thì con xin lỗi bảo ko nghe rõ và trả lời No )
CO: cho xem hoc bạ ?
ME: here you go
CO: Ko coi lun
Rồi đánh máy rất lâu xong xoay ra trả passport và đưa giấy trắng