con đa fail lan1va đang chờ lan 2
lan 1
do ko qua lo lang nen khá lúg túng
co: hello
me: e chao a
co: bla bla (minh hieu nhug qua boi roi ko tra loi tieng anh)
me: e xin dc tl tieng viet ạ
co: bame b lam gi
me: mẹ e la nhan vien tai chính ngan hang. ba co trangtrạichăn nuoi 10000 con ga 3000 con heo
co: ke hoach hoc tap cua b khi đên my
me: e xin đi my đe hoc tieng anh khoá hoc 8tháng. sau đo se ve vn de hoc tiep tại truog đh đang theo hoc
co: cho toi xin bag điem cua b
me: e đag hoc giua hk2 cho nên chưa co bang điêm đay đủ. (vaminh đưa giay xac nhận sv va học bạ cap 3. chac họ nghi ngơ giay xax nhan giả nên ko noi gi nua)
co: xin loi b ko đủ đk .....( đưa to giay tu chối)
Mong chú giúp con-!!