Xin chào mọi người trong diễn đàn.
Tôi có hồ sơ như sau:
WAC-10-015-10594
RECEIVED DATE: OCT,12,2009
NOTICE DATE: OCT,19,2009

Trên hồ sơ tôi vẫn chưa thấy ngày approval
Chú tôi bão lãnh ba tôi, tôi sinh ngày 9 tháng 6 năm 1993, thì lúc đó có được đi theo ba mẹ hay không? Nhờ mọi người tính dùm tuổi cspa!
chân thành cám ơn mọi người!