chào chú và ace. Cháu tên Duy đang học control engineering điểm GPA hiện tại 2.77 dự kiến ra trường 2.8 vậy với GPA như thế cháu có được nhận học master of engineering không ? ( cháu thấy có trường northridge chỉ yêu cầu 2.7 gpa ) vì sắp tốt nghiệp đh nên học master chỉ là study plan của cháu rất có thể cháu sẽ chọn lại ngành khác ( vẫn là kỹ thuật )..... cháu mong được chú và ace diễn đàn tư vấn. Cháu cảm ơn mọi người !