Chào chú và anh chị em trên diễn đàn ! Cháu tên Duy. cháu đang học năm 4 ngành tự động hoá . Cháu muốn sang Mỹ học và định cư. Cháu dự định học lại bên mảng lập trình nhưng để có " study plan " tốt cháu chọn du học master ngành cháu cho hợp lý !!!

Vấn đề của cháu là : cháu chọn học " tín chỉ " để ra trường chứ không làm "luận văn" ( rút ngắn thời gian và dành thời gian cho GRE ) nhưng cháu không biết là trường bên Mỹ ( sjsu ) họ có chấp nhận hình thức tốt nghiệp này của cháu ( cho việc học master tiếp) hay không ? ( cháu có mail mà trường ko trả lời )

Cháu mong được chú và ace có kinh nghiệm giúp đỡ !