Bác VHA08 cho em hỏi thăm một chút ạ.
Sư thầy của em tốt nghi đại học y tpHCM ngành y học cổ truyền, vừa rồi mới sang Houston tu hành, có thẻ xanh 1 năm. Thầy muốn hành nghề châm cứu ở Houston thì cần làm như thế nào ạ? Bác hướng dẫn giúp em với.