Trang web Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thay đổi giao diện.

Các thành viên diễn đàn có thắc mắc, hoặc cần tìm hiểu thông tin về vấn đề di trú, thì liên hệ ở đây:
Đường link trang web của LSQ Hoa Kỳ