Em tên: Nguyễn Hiếu Nghĩa
Em muốn du học sang Mỹ nhưng không biết làm hồ sơ mong anh/chị, cô/chú giúp đỡ.
Điện thoại liên lạc: 0969412451
Email: nguyennghiac13avt@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn mọi người