-Em đang du học ở Mỹ, mùa spring vừa rồi, em bị under enrollment (dưới 12 units), 1 con W, nhưng đã kiến nghị lên nhà trường và đã được chấp nhận. Em dự tính Noel này sẽ về Việt Nam. Điểm GPA tốt. Vậy có ảnh hưởng gì đến việc gia hạn visa của em không? Em cảm ơn.