Mình nhờ anh em trong xuatnhapcanh tư vấn dùm mình trường hợp sau cần làm những thủ tục nào nhé :
- Một người có thẻ xanh bên Mĩ bảo lãnh 1 người VN đi du học diện F-1 đang tạm trú tại Mĩ thì cần những giấy tờ gì ? có những giấy tờ gì cần phải làm sẵn ở VN ko ?