Mọi người cho mình hỏi, mẹ mình ở Minneapolis, MN. Thi nail đậu nhưng không lấy bằng được vì chưa tốt ngiệp cấp ba. Có bạn nào biết cách để lấy bằng nail thì chia sẻ giúp với. Cảm ơn nhiều.