Hi mọi người và Chú VHA08,cháu có xin i20 của RichlandCollege trường đã cấp i20 cho cháu vào ngày 3/8 đến ngày 3/10 cháu vẫn chưa nhận được nên đã yêu cầu cấp lần 2 và trường cũng cấp lại đến nay vẫn chưa nhận được mọi người cho cháu lời khuyên bây giờ phải làm gì
thank all