M ỗi năm tháng Tám về là chúng ta nhớ đến Lễ Kính Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời (15/8), năm nay trùng vào ngày Chúa Nhật XX Thường Niên. Ngoài ra, trong tháng này, chúng ta cũng sẽ mừng Chúa Nhật XVIII, XIX, XXI và XXII Thường Niên, Năm C.

CHÚA NHẬT XVIII: nói đến thái độ chúng ta phải có đối với của cải và những thực tại chóng qua ở trần gian.

Bài Đọc I (Sách Giảng Viên 1:2; 2:21-23): Mọi sự trần gian sẽ qua đi, mọi người, dù giầu hay nghèo, bình dân hay quyền qúy cũng qua đi, và khi chết phải bỏ lại tất cả, không mang theo được gì, trừ những điều tốt lành người ta đã làm khi còn sống.

Bài Đọc II (Thư Côlôssê 3:1-5, 9-11): Thánh Phaolô khuyên chúng ta khi còn sống ở trần gian, hãy làm việc lành và xa tránh mọi quyến rũ thế gian do lòng ham danh, lợi, thú gây ra; hãy luôn hướng tâm trí về cuộc sống đời sau, về quê hương thật nước Trời; hãy “mặc lấy con người mới, con người đã được đổi mới nên giống hình ảnh Đấng đã dựng nên chúng ta.”

Bài Phúc Âm (Luca 12: 13-21): Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người phú hộ có nhiều của cải, và chỉ biết thu tích cho mình để được sống sung sướng thỏai mái; nhưng cái chết bất ngờ đến với ông, mọi của cải vật chất không mang đi được, thật dại dột! Kết luận, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học và cũng là một câu hỏi: “Những kẻ chỉ lo tích trữ của cải trần gian mà không biết làm giầu (nhân đức và các việc lành) trước mặt Chúa thì được ích gì!”

CHÚA NHẬT XIX: nói đến tinh thần sống đức tin của chúng ta trong cuộc đời trần gian chóng qua này.

Bài Đọc I (Sách Khôn Ngoan 18: 6-9): Các Tổ Phụ xưa đã sống vất vả, nhưng luôn trung thành giữ các giới răn Chúa, và luôn sống như những người công chính và đáng được ca tụng qua muôn thế hệ.

Bài Đọc II (Thư Do Thái 11: 1-2, 8-19): Thánh Phaolô nêu ra một gương mẫu sống Đức Tin của các Tổ Phụ xưa, đó là ông Abraham: Ông đã đáp lại tiếng Chúa gọi để đi đến “miền đất Chúa đã chỉ cho ông”, và suốt đời ông đã tin tưởng và vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự; ông xứng đáng được kể như Tổ Phụ của những người hoàn toàn đặt niềm tin nơi Chúa và suốt đời phụng sự Chúa.

Bài Phúc Âm (Luca 12: 32-48): Chúa Giêsu nêu lên một thực tại là chúng ta đều phải trải qua cái chết, và cái chết đến “vào lúc chúng ta không ngờ,” nên chúng ta hãy luôn sống sẵn sàng bằng cách hết lòng thờ phượng Chúa, giữ các giới răn Chúa, và hãy luôn quảng đại làm việc từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó trên thế giới này.

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI: Lễ Trọng và Lễ Buộc tại Giáo Hội Hoa Kỳ.

Hôm nay, hợp cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng Mẹ Maria, sau cuộc đời vất vả trần gian, được đưa cả hồn lẫn xác lên trời mà thân xác không phải “trở về bụi đất” như mọi người chúng ta, vì Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được mừng vào ngày 08/12 hàng năm. Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên bố ngày 08/12/1854, và 4 năm sau khi hiện ra tại Lộ Đức (từ ngày 11/2 đến ngày 16/7/1958), Đức Mẹ đã tự nhận mình “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội”). Tín Điều Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII long trọng tuyên bố vào ngày 01 tháng 11 năm 1950. Mẹ lên trời là niềm hy vọng lớn lao cho các con cái của Mẹ sau cuộc đời vất vả sống Đức Tin ở trần gian này.
Thánh Lễ Vọng vào chiều ngày 14/8:

- Bài Đọc I (Sách 1 Biên Niên Sự 15: 3-4, 15-16; 16: 1-2);
- Bài Đọc II (Thư 1 Côrintô 15: 54-57);
- Bài Phúc Âm (Luca 11: 27-28)

Thánh Lễ chính ngày:

- Bài Đọc I (Sách Khải Huyền 11: 19; 12: 1-6, 10);
- Bài Đọc II (1 Corinto 15: 20-27);
- Bài Phúc Âm (Luca: 1: 39-56)

CHÚA NHẬT XXI: chỉ dẫn cho chúng ta con đường sống đạo là con đường khó khăn, phải leo dốc, phải qua “cửa hẹp”, nhưng chúng ta cứ cố gắng và cầu nguyện, rồi Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả để tới đích điểm là quê hương thật Nước Trời.

Bài Đọc I (Tiên Tri Isaia 66: 18-21): Qua tiên Tri Isaia, Thiên Chúa hứa sẽ hướng dẫn Dân Chúa đi theo đường lối Chúa, và quy tụ thành một Dân của Chúa để được sống trong một “Trời Mới và Đất Mới,” hình ảnh cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc trên Nước Chúa.

Bài Đọc II (Thư Do Thái 12: 5-7, 11-13): Chúa sửa dạy chúng ta qua những khổ đau chúng ta gặp trong suốt cuộc đời; chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận mọi khổ đau hàng ngày để được đi theo Chúa; đồng thời cũng nâng đỡ lẫn nhau, cùng vác đỡ gánh nặng cho nhau để cùng bước đi trong cuộc hành trình Đức Tin hướng về quê hương thật Nước Trời.

Bài Phúc Âm: (Luca 13: 22-30): Mọi người chúng ta “từ Đông sang Tây” đều được mời dự tiệc “Nước Chúa” nhưng chúng ta phải đi qua “Cửa Hẹp,” đó là sự cố gắng sống Đức Tin hàng ngày, và chấp nhận những Thánh Giá trong cuộc sống. Cuộc đời của Mẹ Maria và các Thánh đều đã đi qua “Cửa Hẹp” và đã được vinh hiển trên Nước Trời.

CHÚA NHẬT XXII: nói đến tinh thần phục vụ trong khiêm tốn. Khiêm tốn là sống đúng theo con người trung thực của mình và biết tôn trọng tha nhân dù họ ở địa vị nào trong xã hội, dù họ giầu sang hay nghèo khó.

Bài Đọc I (Sách Huấn Ca 3: 19-21, 30-31): Khi chúng ta hạ mình xuống để phục vụ thì sẽ làm đẹp lòng Chúa: “Càng làm lớn con càng phải hạ mình trong mọi sự, và đó là điều đẹp lòng Chúa” và cũng được mọi người yêu qúy.

Bài Đọc II (Thư Do Thái: 12: 18-19, 22-24): Cuộc hành trình Đức Tin của chúng ta là để đi về quê hương thật của chúng ta, và đến với Chúa là Cha chúng ta, cùng muôn vàn Thiên Thần và các Thánh trên trời. Đó là cùng đích cuộc đời sống đạo của chúng ta.

Bài Phúc Âm (Luca 14: 1, 7-14): Chúa Giêsu kể dụ ngôn “Tiệc Cưới” để dạy chúng ta bài học khiêm nhường: “Ai đưa mình lên, sẽ bị hạ xuống…” Đồng thời Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta hãy lo phục vụ những người “nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” hơn là lo lấy lòng những người quyền qúy. Vì Nước Trời dành cho những ai biết khiêm tốn phục vụ vô vị lợi cho những người cùng khốn trong xã hội.

Xin Chúa, nhờ Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu, chúc lành cho mọi người chúng ta, giúp chúng ta biết sống khiêm tốn, yêu thương và phục vụ lẫn nhau, nhất là giúp đỡ những người cùng khổ trên thế giới.Bài viết của LM Anphong Trần Đức Phương - Nguồn" VietCatholic.