Em ở Virginia . Tình hình là hôm qua 1-5-2017 . Em có vô Target và lỡ dại lấy 1 cục charger Apple trị giá 20$ . Bị an ninh phát hiện và báo police . Em nhận ticket và hẹn 1-17-2017 lên toà .
Em xin các admin cùng anh chị giúp đỡ em .
Em cần phãi làm những gì , đây là lần đầu tiên vi phạm .
Em thấy có mẫu đơn xin xoá án . Anh chị nào có cho em xin được không ?
Lần đầu thì cảnh cáo hoặc phạt tiền . Có đi lao động công ích 180h không ?
em xin xoá tội thì mất bao lâu và cần những gì . Em vừa qua đây đc 9 tháng nên cần lí lịch tốt để có thể mượn tiền nhà bank cũng như xin việc