chào các bạn!cho mình hỏi thăm mình đã có giấy bảo lãnh từ ngày 29/5/2003 đến ngày 12/1/2010 thì mẹ mình mất nên hồ sơ của mình đã bị khép lại,nhưng mình đã có giấy chấp thuận nhập cảnh (I-797).như vậy bây giờ mình phải làm sao?nếu có bạn nào biết thông tin gì về trường hợp của mình thì giúp mình bây giờ hồ sơ mình phải làm thế nào để được cứu xét.cám ơn các bạn nhiều!nếu bạn nào giúp được thì làm ơn gửi mail đến địa chỉ của mình : dolang09@yahoo.com.vn