Cám ơn bạn onenainainai đã gởi cho tôi lá đơn để hỏi về hồ sơ của gia đình cho toà lãnh sự tại tp HCM để biết được ngày phỏng vấn .Tôi đã hỏi và họ chỉ trả lời bằng máy tự dộng thôi không có ngày phỏng vấn của hồ sơ ,vậy bây giờ tôi phải làm sao để được biết ngày phỏng vấn của gia đình đây,xin chỉ cách hỏi trực tiếp cho tôi đươc không ?Xin cám ơn nhiều.