Xin chào Anh Chi Em!
Trường hợp mình như sau:
hồ sơ mình có ngày ưu tiên 04/4/2006
Vừa rồi mẹ mình mới tuyên thệ nhận quốc tịch và bổ sung vào hồ.
Mẹ mình bảo lãnh 3 anh em mình
* mình thì đăng ký kết hôn rồi nhưng đã ly hôn năm 2006 (không nhớ ngày tháng). hiện tại thì mình có 2 người con nhưng chưa đăng ký kết hôn, con lớn mình xin 25/3/2005 và làm giấy nhận con ngày 21/02/2006 ( giấn khai sinh trễ hẹn ), con kế mình sinh ngày 05/3/2009 và làm giấy nhận con ngày 31/7/2010 (do mình không đăng ký kết hôn nên làm giấy nhận con ruột). Vậy trường hợp mình có nên nói mẹ mình bổ túc hồ sơ con mình theo không ? nên bổ túc 2 đứa hay là đứa nào ?
* trường hợp em kế mình thì chưa đang ký kết hôn lần nào và cũng có 1 con sinh năm 16/12/2007
* trường hợp em út mình thì có đăng ký kết hôn 2004, nhưng lúc bảo lãnh thì mẹ mình không khai có đăng ký kết hôn. Vậy thì em út mình xin ly hôn đuợc không và có được đi theo diện f1 được không?
Xin anh chị em giúp mình.
Cảm ơn nhiều.