Trong suốt tháng Tám, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho những người không có công ăn việc làm, không có nơi ở, cho tất cả những ai phải chịu đựng sự phân biệt đối xử, đói khát hay vì chiến tranh mà bị cưỡng ép di dân.

Những ý chỉ cầu nguyện này cho tháng Tám được ghi trong thư của Đức Giáo Hoàng và được trao phó cho Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, một bước khởi đầu đã lôi cuốn khoảng 50 triệu người trên thế giới.

Sau đây là ý chung của tháng Tám: Cầu cho những người thất nghiệp và vô gia cư.

Để cho những người thất nghiệp, không nhà cửa và những ai sống trong những hoàn cảnh túng quẫn thấy được sự cảm thông và đón tiếp, được trợ giúp một cách thực tiễn để vượt qua những khó khăn của mình.

Và ý truyền giáo: cầu cho những ai bị phân biệt đối xử, những người đói khổ và những người di dân.

Để Giáo Hội là ngôi nhà cho tất cả mọi người, sẵn sàng mở rộng cánh cửa của mình cho những ai, vì bị phân biệt chủng tộc và tôn giáo, bị đói khát hay chiến tranh, mà buộc phải di tản sang những quốc gia khác.


Theo: Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng - Nguồn: daminvn.net