Trích Nguyên văn bởi Kevin xem bài viết
Xin chào ACE
Hs mình diện F4(do người anh bảo lãnh)số SRC 04 098 52249.Xin ACE kiểm tra đã có case number? Cám ơn nhiều
Hồ sơ đang được xử lý tại USCIS. Chưa có case number.