Nói từ bây giờ có lẽ không quá sớm để bạn có thể chuẩn bị cho mùa thuế sắp tới với sự chu đáo, an toàn và bắt đầu một năm mới tốt lành.

Trung bình hàng năm khoảng 60% người Mỹ đến các văn phòng khai thuế đề nhờ người làm thủ tục thuế và có hàng mấy chục ngàn người chuyên môn, và cả không chuyên môn làm việc này mà không có một chính sách quản lý nào cả. Chỉ có ba tiểu bang: California, Maryland và Oregon là bắt buộc người lập hồ sơ khai thuế phải có license. Còn ở nơi khác, một người với chút ít kinh nghiệm hay có học thức một chút là đủ để họ tự cho mình là “chuyên viên khai thuế” và có thể...mở văn phòng khai thuế. Ngay cả những người chuyên môn thực sự thì kinh nghiệm của mỗi người cũng mỗi khác.

Qua một cuộc kiểm tra bằng cách đóng vai người đi khai thuế, người ta đã phát hiên ra rằng nhiều nhân viên khai thuế độc lập làm việc không cẩn trọng, bỏ sót thu nhập, mắc sai lầm, thậm chí còn cố vấn sai như tìm cách khai gian trốn thuế cho thân chủ của họ. Những công ty chuyên khai thuế lớn làm việc có trách nhiệm hơn, nhưng chi phí cho họ cũng cao hơn. Ví dụ H&R Block hay Jackson Hewitt bắt buộc nhân viên của họ phải qua một chương trình huấn luyện chuyên môn và không thu những thứ “fee” như tiền bán mẫu đơn hay chuần bị hồ sơ.


Dĩ nhiên là không ai bắt buộc chúng ta phải tới những văn phòng khai thuế để làm. Nếu có thời gian và biết cách, chúng ta có thể tự mình khai thuế, nhất là hiện nay có những software miễn phí của sở thuế vụ (IRS) Hoặc chúng ta có thể nhờ một CPA (certified public accountant), hay một nhân viên khai thuế có license làm việc cho chúng ta.

CPA là người đã hoàn tất ít nhất 150 credit hours của chương trình đại học, đã đậu kỳ thi lấy giấy phép hành nghề và phải tiếp tục lấy các lớp học theo luật định để có thể được kéo dài giấy phép của họ. Còn các nhân viên chuyên khai thuế (enrolled agent) phải đậu 3 kỳ thi về tax-code, các phép tính toán hoặc đã từng làm việc cho IRS ít nhất 5 năm trong các nhiệm vụ liên quan tới việc sử dụng tax-code. Họ phải tiếp tục học lại ít nhất 72 giờ mỗi 3 năm. CPA và enrolled agents có quyền đại diện cho khách hàng trong trường hợp bị kiếm toán thuế (audit). Những người được huấn luyện đầy đủ này thường cũng thu tiền công cao hơn so với những người khai thuế không license.

Muốn tìm một người khai thuế đáng tin cậy, chúng ta có thể vào website của American Institute of Certified Public Accountant (www.aicpa.com). Ở mục “Consumer Information”, hãy click và “Find a CPA” rồi gõ zipcode. Muốn tìm một “enrolled agent”, hãy vào website www.naea.org và click vào “Find an Enrolled agent”

Người khai thuế tốt là người phải có kinh nghiệm đối phó được với những vấn đề đặc biệt của hoàn cảnh tài chánh và giảm tối đa việc chịu thuế của chúng ta. Nếu thuê nhầm một người thiếu kiến thức về thuế, chẳng khác gì chúng ta ném mớ tiền mặt trên bàn rồi quay lưng bỏ đi.

Bảo Sơn