Khấu trừ thuế là những phần được trừ ra khỏi số thu nhập bị đánh thuế. Khi khai thuế, chúng ta có thể khai phần khấu trừ theo tiêu chuẩn qui định, hoặc khai chi tiết để có thể lấy lại tiền nhiều hơn.


1. Khấu trừ tiêu chuẩn

Đây là số tiền cố định mà IRS cho phép chúng ta khấu trừ khỏi số tiền thu nhập. Nhiều người khai theo tiêu chuẩn này mà không khai chi tiết vì cách này đơn giản và dễ dàng vì không đòi hỏi phải có receipt chứng minh.


Hồ sơ loại: Khấu trừ tiêu chuẩn (năm 2009) Trong năm 2010, nếu sở hữu nhà, còn có thể được khấu trừ tới

Vợ chồng khai chung $11,400 $1,000
Độc thân, hoặc vợ chồng khai riêng $5,700 $500
Chủ gia đình (head of household) $8,350 $500


2.Tính toán

Các khoản được khấu trừ gồm:
- Tiền lời nợ nhà (mortgage interest): tiền lời mà quí vị trả cho ngân hàng vào năm trước
- Thuế bất động sản (property tax): các khoản thuế bất động sản đều được khấu trừ
- Tiền lời trả cho khoản vay thế chấp nhà (home-equity loan hoặc line of credit): khấu trừ các khoản tiền lời trả cho tiền vay thế chấp.
- Chi phí y tế: Các chi phí y tế, kể cả điều trị răng, nếu số tổng cộng vượt quá 7.5% số thu nhập, thì sẽ được khấu trừ. (Ví dụ nếu thu nhập $30,000, và chi phí y tế trên $2,250 thì được khấu trừ)
- Sales tax hoặc state and local tax
Chọn phần nào lớn hơn. Chúng ta có thể chọn khấu trừ phần sales tax mà chúng ta đã trả cho việc mua sắm, hoặc chúng ta có thể chọn khấu trừ phần “states and local taxes”.
- Chi phí cho việc làm


Khấu trừ những chi phí cho công việc làm mà chủ hãng đã không hoàn tiền lại, và những chi tiêu liên quan tới tìm việc làm (copies, tiền gửi thư, tiền đi lại…)
- Chi phí khai thuế:
Khấu trừ chi phí khai thuế nếu chi phí này vượt quá 2% số thu nhập (nếu thu nhập là $30,000, có thể khấu trừ bất cứ chi phí nào trên $600)
- Quyên góp từ thiện
Khấu trừ tất cả các khoản tiền mặt, hoặc giá trị bằng tiền của các món quà tặng cho cơ quan từ thiện
- Mất trộm, hoả hoạn..
Nếu quí vị bị mất trộm, hoả hoạn, thiệt hại do bão lụt… có thể được khấu trừ các khoản thiệt hại này nhưng phải trừ $500 cho mỗi sự việc, và trừ đi 10% tổng số thu nhập.


Muốn biết thêm chi tiết về khấu trừ và những điều kiện phải có, xin vào website www.irs.gov/publications/p529
- Tận dụng những khấu trừ cho phép
Các khấu trừ sau đây nên được kê khai trong mẫu khai thuế 1040 để giảm mức đóng thuế thu nhập.
- Xe mới: nếu có mua xe mới trong khoảng từ 17/2 tới 31/12 năm 2009. Khoản này được khấu trừ thuế.
Chi phí di chuyển: Khấu trừ các chi phí di chuyển trên 50 miles
- Quỹ hồi hưu cá nhân: Khấu trừ số tiền bỏ vào quỹ IRA trong năm khai thuế
- Tiền lời vay nợ đi học (student loan): khấu trừ được tới $2,500.
- Học phí và chi phí khác
Chi phí dạy học: các giáo viên được khấu từ tới $250
Self employment (làm việc tại nhà) Khấu trừ một nửa số self employment tax, bảo hiểm sức khoẻ, tiền bỏ vào quỹ hồi hưu hay 401(k).
- Quỹ tiết kiệm cho y tế: các cá nhân được khấu từ tới $3,000, gia đình được khấu trừ tới $5,950.

Các khấu trừ đặc biệt

Một số khấu trừ đặc biệt (tax credits) – có khi mới ban hành – cần được tính để giảm số thuế phải trả, bao gồm:
- Mua nhà lần đầu: nếu mua một căn nhà trong năm 2009 hoặc nếu chuẩn bị mua nhà trước ngày 30 tháng 4 năm 2010 sẽ được tax credit $8000. Nếu không phải mua nhà lần đầu mà đã ở trong căn nhà cũ trên 5 năm cũng được khấu trừ.
- Khấu trừ nuôi con: với mỗi con nhỏ hơn 17 tuổi, được khấu trừ $1,000.
- Có người phụ thuộc: khấu trừ 35% số tiền gửi trẻ cũng như chi phí cho người không thể tự chăm sóc cho họ được. Mức giới hạn là $3,000 cho một người phụ thuộc và $5,000 cho 2 người phụ thuộc
- Tiền học đại học: theo luật mới American Opportunity credit, sinh viên theo học đại học sẽ được khấu trừ $2,500 mỗi năm trong 4 năm hoặc được khấu trừ $2,000 mỗi năm trong 2 năm theo luật Lifetime Learning credit. Chỉ có thể chọn một trong 2 khoản khấu trừ này.
Khấu trừ các lắp đặt hoặc mua sắm đồ gia dụng nhằm mục tiêu tiết kiệm điện: Khấu trừ 30% trị giá món đồ, nhưng tối đa chỉ tới $1,500, ví dụ lắp đặt lưới cách nhiệt, cửa sổ cách nhiệt, mái nhà và các sản phẩm khác. Xin tham khảo thêm ở energystar.gov/taxcredits
Khấu trừ thuế thu nhập: những người có thu nhập thấp hoặc trung bình có thể được hưởng khoảng khấu trừ này. Muốn biết có hợp lệ và để được IRS giúp đỡ (các qui định rất phức tạp) không, xin vào tham khảo thêm ở www.irs.gov/eitc và nhấn chuột vào “EITC Assistant”.

Đừng quên những thu nhập phụ

Nếu quý vị có thu nhập thêm trên $1,000 do việc làm thêm ở nhà, số tiền này phải khai thuế. Sử dụng mẫu Schedule C để khai các chi phí cho việc làm đó.

Làm thêm: Quý vị cần phải trả tiền thuế đối với số thu nhập do làm thêm (self employment) trong trường hợp phần thu nhập này lớn hơn số tiền quý vị chi tiêu để thực hiện công việc. Tính toán số tiền thuế quý vị nợ trên Schedule SE và khai trên mẫu 1040

Nếu không có lãi: Trong trường hợp bị lổ, nghĩa là chi phí lớn hơn thu nhập, quý vị có thể khai vào phần chi phí kinh doanh. Để có thể khai một việc làm bị lổ (nghĩa là làm giảm thu nhập xuống), thì quý vị phải kê khai chi tiết của các chi phí trên Schedule C.
Khấu trừ các chi phí liên quan tới kinh doanh:

-Xe: kê khai phần chi phí cho xe nào chỉ dùng cho việc kinh doanh
- Văn phòng tại nhà: tính tỉ lệ diện tích phòng làm việc cho kinh doanh và khấu trừ vào phần tiền mortgage hay tiền thuê nhà.
-Điện thoại và các tiện dụng: khai phần tiền điện thoại và tiện dụng cho mục tiêu kinh doanh
-Vật liệu: Khấu trừ chi phí mua sắm vật liệu, dụng cụ để tạo ra sản phẩm hay để tiến hành việc kinh doanh.
-Văn phòng: gồm tiền mua giấy mực, máy in, computer, tiền gửi thư từ, gửi hàng hoá…
-Quảng cáo- huấn luyện: tiền để phát triễn nghề nghiệp hay quảng cáo cho sản phẩm đều được khấu trừ.

Một vài lưu ý

- Phải khai đúng mẫu thuế
Nếu quý vị không biết phải khai thuế bằng mẫu nào thì cần xem hướng dẫn dưới đây. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, nên tham khảo một software hay một chuyên viên khai thuế đứng đắn.

- Tôi không có chi phí đặc biệt nào để thêm vào phần khấu trừ tiêu chuẩn (standardized deduction): Sử dụng mẫu 1040EZ. Đây là mẫu đơn giản nhất để khai thuế nếu tổng cộng thu nhập không quá $100,000 và nếu không có người phụ thuộc hay vấn đề gì để có thể điều chỉnh thu nhập, khấu trừ thuế hay tax credit.

- Tôi có một số điều chỉnh. Sử dụng mẫu 1040A. Với mẫu này, quý vị có thể khai những khấu trừ tiêu chuẩn (standard deduction) và còn có chỗ để khai thêm 12 loại điều chỉnh thu nhập khác giúp quý vị giảm nộp thuế mà không cần phải khai chi tiết.

- Khấu trừ cộng dồn của tôi lớn hơn khấu trừ tiêu chuẩn: Sử dụng mẫu 1040 và Schedule A. Mẫu này dài hơn các mẫu trên nhưng giúp quí vị thu lại được số tiền được khấu trừ. Đây là mẫu có nhiều điều chỉnh hơn so với mẫu 1040A. Điền vào những chi tiết khấu trừ trên schedule A và sau đó khai vào mẫu 1040.

- Khấu trừ cho cá nhân không lớn hơn khấu trừ tiêu chuẩn, nhưng tôi có việc làm thêm ngoài giờ. Sử dụng mẫu 1040, schedule C và Schedule SE. Cho dù quý vị khai chi tiết hay sử dụng phần khấu trừ tiêu chuẩn, quý vị cũng phải điền mẫu khai thuế 1040 trong trường hợp quý vị khai phần kinh doanh thêm, ngay cả khi phần này không có lãi. Ghi chú lại tất cả các chi phí cho kinh doanh và số tiền lãi hoặc lổ trên Schedule C. Nếu có lãi từ $400 trở lên, phải thực hiện Schedule SE để tính toán phần thuế phải đóng, Tổng kết và ghi phần khai thuế này vào phần “other taxes” trên mẫu 1040.

Bảo Sơn