Năm nay, hầu hết mọi người khai thuế cũng như các dịch vụ khai thuế giúp đều sử dụng mạng khai thuế điện tử của IRS để nộp hồ sơ thuế, hoặc gởi đơn xin gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế. Trong chu trình này quý vị sẽ chẳng cần phải gởi cho IRS một mẩu giấy nào.


Sở Thuế Vụ dự đoán trong năm 2009 sẽ nhận được khoảng 140 triệu hồ sơ thuế cá nhân gởi qua mạng điện tử và khai trên giấy. Cơ quan này cũng cho rằng số lượng hồ sơ thuế điện tử năm nay sẽ nhiều hơn con số kỷ lục 90 triệu hồ sơ của năm ngoái.
Những người khai thuế điện tử nhận được những tiện lợi như sau:

- Nhận lại tiền refund nhanh hơn (Faster refunds). Khi khai và nộp hồ sơ thuế qua mạng điện tử, thời gian nhận lại tiền thuế đã đóng dư của sẽ quý vị chỉ bằng một nửa so với thời gian nộp hồ sơ thuế giấy và nhận tiền refund bằng chi phiếu. Những người chọn cách nhận tiền gởi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ thường nhận lại tiền refund trong vòng 10 ngày.

- Giảm thiểu việc sử dụng giấy khi khai thuế (Paperless). Người thọ thuế sẽ không phải sử dụng nhiều loại giấy tờ khi tạo một mã số khai thuế riêng PIN (Personal identification Number) cho mình và với nhu liệu được cài đặt trong máy vi tính cá nhân giúp người thọ thuế tự khai thuế, hay khi phải nhờ đến một dịch vụ sử dụng hệ thống khai thuế điện tử, hồ sơ khai thuế của họ cũng chẳng cần dùng đến giấy. Tất cả đều qua các quá trình điện tử, chẳng có gì để gởi cho IRS qua bưu điện.

- Khai thuế trước, chọn cách trả thuế sau (File now, pay later options). Người thọ thuế có thể nộp hồ sơ thuế trước, đóng thuế sau bằng cách cho phép rút tiền thuế dần từ tài khoản ngân hàng của mình theo thời biểu của họ cho đến trước ngày đáo hạn 15 tháng 4 nam 2009. Người thọ thuế cũng có thể đóng thuế bằng thẻ tín dụng (credit) hay thẻ tài khoản (debit) khi nộp hồ sơ thuế điện tử. Nếu đăng ký đóng thuế qua mạng EFTPS (Electronic Federal Tax Payment System) người thọ thuế có thể trả tất cả các khoản thuế phải đóng của mình qua mạng điện tử hay qua điện thoại.

- Các hồ sơ thuế điện tử chính xác hơn (More accurate returns). Ngoài ra, với khả năng phát hiện các sai sót của các bộ nhu liệu khai thuế cài đặt trong các máy điện toán, các lỗi sai sẽ được kiểm tra lại trước khi hồ sơ thuế được gởi vào hệ thống thông tin của IRS. Phần kiểm soát này giúp hạn chế khả năng người thọ thuế nhận được một thư thông báo từ Sở Thuế Vụ liên quan đến những sai sót xảy ra trong quá trình khai thuế.

- Nhanh chóng nhận được giấy báo đã gởi hồ sơ (Quick electronic confirmation). Người thọ thuế nộp đơn qua mạng thông tin điện sẽ mau chóng nhận được giấy xác nhận hồ sơ thuế của họ đã được chuyển đến cho IRS.

- Vừa khai thuế Liên bang, vừa khai thuế tiểu bang qua mạng điện tử (Convenient Federal/State e-filing). Hiện nay người thọ thuế cư ngụ tại 38 tiểu bang của Hoa Kỳ và Quận Khu Thủ Đô (the District of Columbia) có thể khai thuế Liên bang và tiểu bang cùng một lần qua hệ thống điện tử khi họ gởi hồ sơ thuế vào mạng thông tin của IRS. Sau khi nhận được hồ sơ thuế của người thọ thuế, Sở Thuế Vụ sẽ tách và chuyển đơn khai thuế tiểu bang của từng người đến từng cơ quan thuế vụ tiểu bang. Trong năm 2008 đã có 46 triệu người thọ thuế gởi hồ sơ điện tử liên bang– tiểu bang cư ngụ tại các tiểu bang sau đây: Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin and the District of Columbia.

Năm nay, mạng khai thuế điện tử E-file bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 và chấm dứt sau ngày 15 tháng 10.


Tự Khai thuế miễn phí (Free File).


Chương trình khai và nộp hồ sơ thuế miễn phí của IRS là một chương trình miễn phí của chính phủ Liên bang giúp những người thọ thuế đủ tiêu chuẩn tự khai và nộp hồ sơ thuế cho mình. Chương trình này là kết quả hợp tác giữa Sở Thuế Vụ và các công ty hữu hạn liên minh trong quá trình khai thuế miễn phí (the IRS and the Free File Alliance LLC). Đây là một nhóm các công ty lập trình tư nhân soạn thảo các chương trình khai thuế. Chương khai thuế điện tử miễn phí này cho phép người thọ thuế sử dụng các nhu liệu khai thuế tư nhân miễn phí. Năm 2009 này là năm đầu tiên chương trình Free File cung cấp các mẫu đơn người thọ thuế có thể điền thêm các thông tin ngay trên máy vi tính giống như các mẫu đơn khai thuế chính thức bằng giấy (Free File Fillable Tax Forms). Với các mẫu đơn thuế điện tử tự điền này, bất cứ người khai thuế nào và bất kể lợi tức của họ là bao nhiêu, đều có thể khai và gởi cho IRS qua mạng điện tử tại địa chỉ www.irs.gov. Hầu như ai cũng có thể sử dụng các mẫu đơn thuế tự điền miễn phí, không có giới hạn lợi tức của người sử dụng các đơn khai thuế điện tử tự điền này.

Từ năm khởi đầu cho đến nay, đã có hơn 24 triệu người thọ thuế sử dụng hệ thống tự khai thuế miễn phí trên mạng điện tử này. Riêng trong năm 2008, gần 5 triệu người khai thuế đã sử dụng chương trình Free File đẩ nộp hồ sơ thuế. Con số này ghi nhận mức tăng là 24% so với số người khai thuế qua chương trình Free File năm trước đó (năm 2007). Chương trình Free File chỉ có thể truy cập qua mạng điện tử của Sở Thuế Vụ (through IRS.gov). Những người trước đây đã từng khai thuế qua Free File và những người sử dụng chương trình này lần đầu tiên (new and returning taxpayers) đều phải vào mạng điện tử của IRS để khai và nộp hồ sơ thuế, nếu không, có thể công ty nhu liệu cung cấp dịch vụ này se thu phí dịch vụ của quý vị.
Trong mùa khai thuế năm 2009, sẽ có khoảng 98 triệu người (70% tổng số người thọ thuế) sẽ đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ Free File. Người thọ thuế cần phải có lợi tức sau khi điều chỉnh (AGI) thấp hơn $56,000 mới đủ tiêu chuẩn nhận chương trình tự khai thuế miễn phí này. Chương trình Free File trên mạng IRS.gov cung cấp dịch vụ giúp tự khai thuế bằng hai ngôn ngữ Anh và Tây Ban Nha.

Trong khi một số công ty tham gia chương trình Free File cung cấp dịch vụ tự khai thuế miễn phí cho các hồ sơ thuế tiểu bang, một số các công ty khác thuộc chương trình này có thể yêu cầu quý vị phải trả một khoản lệ phí nhỏ cho hồ sơ thuế tiểu bang và dịch vụ chuyển hồ sơ thuế điện tử. Hãy đọc kỹ các chi tiết về điều kiện được miễn phí dịch vụ từ mạng thông tin của IRS. Thông báo này đã được ban hành từ giữa tháng 1 năm 2009.


Khai thuế ít tốn kém (Low-Cost Filing).

Sở Thuế Vụ cộng tác với nhiều công ty trong lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân giúp khai và nộp đơn thuế điện tử cho chính phủ Liên bang, và trong hầu hết các trường hợp, còn khai và nộp thuế điện tử cho chính phủ tiểu bang chỉ thu một khoản lệ phí chỉ định. Một vài công ty còn cung cấp các mẫu đơn thuế bằng tiếng Tây Ban Nha trên mạng cũng như cho phép chuyển bộ nhu liệu từ mạng thông tin xuống máy tính cá nhân. Không có giới hạn về lợi tức khi sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Từ giữa tháng 1 năm 2009, những người thọ thuế nào không đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ tự khai thuế điện tử miễn phí nên xem lại danh sách các công ty này trên mạng thông tin của IRS.


Máy vi tính cá nhân (Personal Computer).

Với máy vi tính liên kết với mạng thông tin, người thọ thuế có thể tự khai thuế cho mình và gởi hồ sơ đi dễ dàng. Quý vị chỉ cần một máy vi tính liên mạng điện tử và có cài đặt bộ nhu liệu khai thuế đã được IRS chấp thuận là đủ. Bộ nhu liệu này có thể chuyển xuống máy tính cá nhân từ mạng Internet, hay sử dụng trực tiếp khi nôi mạng, và mua lẻ tại các tiệm cung cấp linh kiện điện tử. Một vài công ty còn cung cấp các nhu liệu bằng tiếng Tây Ban Nha; năm nay một số bộ nhu liệu bày bán ở các cửa hàng còn cho phép người thọ thuế khai thuế liên bang miễn phí.

Ngoài tính năng kiểm tra các lỗi sai khi chuẩn bị hồ sơ khai thuế, các nhu liệu còn được trang bị thêm các tính năng kiểm tra khác trong quá trình gởi hồ sơ thuế. Do đó, điều quan trọng là sau khi đã hoàn tất bộ hồ sơ khai thuế, quý vị nên nộp hồ sơ qua mạng điện tử (e-file) để tận dụng tất cả các tiện ích hệ thống điện toán cung cấp cho quý vị. Gởi hồ sơ thuế qua mạng điện tử sẽ giảm thiểu khả năng quý vị nhận được thư thông báo của IRS gởi đến cho quý vị do các sai sót xảy ra trong quá trình khai và nộp hồ sơ thuế. Nếu biết những chỗ sai được tìm thấy trong quá trình khai thuế, hay trong khi chuyển hồ sơ, người thọ thuế có thể dễ dàng điều chỉnh hoặc gởi lại hồ sơ.

Đồng thời, khi gởi hồ sơ thuế qua mạng điện tử người thọ thuế sẽ nhận được giấy báo nhận hồ sơ của IRS (acknowledgement). Trong năm 2008, đã có 26.9 triệu người nộp đơn thuế qua mạng điện tử từ nhà riêng của họ. Con số này nâng tỉ lệ số người tự khai thuế bằng máy vi tính cá nhân lên 19.4% cao hơn năm trước đó.


Các dịch vụ giúp khai thuế (Paid Tax Preparers).

Nhiều người vẫn phải nhờ đến các dịch vụ khai thuế để lập và chuyển hồ sơ thuế, và hầu hết các dịch vụ khai thuế này sử dụng mạng e-file. Quý vị nên yêu cầu người hoặc dịch vụ giúp khai thuế cho quý vị giúp chuyển hồ sơ của quý vị qua mạng điện tử. Ngoài ra, hãy yêu cầu được nhận tiền refund, nếu có, qua ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị. Khi người thọ thuế nộp đơn khai thuế qua e-file và sử dụng hệ thống chuyển ngân trực tiếp để nhận tiền refund, thời gian từ lúc nộp hồ sơ thuế đến khi nhận được tiền vỏn vẹn chỉ 10 ngày. Người thọ thuế nào còn nợ thuế vẫn có thể khai và nộp hô sơ thuế sớm và chọn một trong nhiều cách trả thuế qua mạng điện tử sau đó. Chẳng hạn, họ có thể cho phép rút và trừ dần tiền thuế từ tài khoản ngân hàng của mình hay trả thuế bằng thẻ tín dụng, và tránh được tình trạng lúng túng khi phải khai thuế vào phút chót. Cũng trong năm 2008, các chuyên viên và dịch vụ khai thuế chuyên nghiệp (authorized providers) đã giúp nộp 63 triệu hồ sơ thuế đến Sở Thuế Vụ, tăng 9.6% so với năm 2007.Những người khai thuế thiện nguyện (Volunteer Tax Preparers).

Có nhiều chương trình thiện nguyện cung cấp các dịch vụ khai thuế miễn phí. Một trong những chương trình này là chương trình VITA (the Volunteer Income Tax Assistance Program) giúp khai thuế cho những người có lợi tức thấp và vừa.

Cố vấn thuế vụ cho những người cao tuổi (Tax Counseling for the Elderly).

Chương trình TCE (Tax Counseling for the Elderly program) cung cấp các dịch vụ cố vấn và khai thuế miễn phí cho những người thọ thuế cao niên. Xin vui lòng liên lạc với IRS qua số 1-800-906-9887 để biết thêm chi tiết về các điểm TCE gần nơi quý vị cư ngụ. Các dịch vụ này do Hiệp Hội Những Người Hưu Trí (AARP) cung cấp. Quý vị cũng có thể gọi số 1-888-AARP NOW (888-227-7669) để hỏi thêm thông tin về chương trình TCE.


Gởi yêu cầu gia hạn ngày nộp đơn khai thuế qua mạng điện tử (E-file Extension of Time to File).

Bất cứ ai, không phân biệt mức thu nhập, cũng có thể yêu cầu được gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế qua hệ thống e-file hoặc Free File. Đơn yêu cầu gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế (Form 4868 – Application for Automatic Extension of Time to File U.S. Income Tax Return) cho phép quý vị có thêm 6 tháng để chuẩn bị hồ sơ thuế. Quý vị không cần phải ký tên trên mẫu đơn, cũng không cần phải nêu lý do xin gia hạn. Khi gởi mẫu đơn 4868 qua mạng điện tử người thọ thuế cũng có thể gởi tiền đóng thuế bằng cách cho phép rút tiền refund từ tài khoản cá nhân của mình hay dùng thẻ tín dụng để trả thuế. Mặc dầu mẫu đơn 4868 cho phép quý vị gia hạn thêm thời gian khai thuế nhưng không gia hạn thêm thời gian đóng thuế đã ấn định. Tất các các khoản tiền thuế nợ nào đóng sau ngày đáo hạn đều có thể cộng thêm các khoản tiền phạt trễ hạn và tiền lời tính từ ngày đáo hạn.

Thúy Chi - IRS/SPEC - FS-2009-5