Câu trả lời cho những người nhận được giấy I-797 mà chưa có Case Number

Dưới đây là những giải đáp thắc mắc chung đã được National Visa Center (NVC) trả lời trong website của họ:


1. Vì sao tôi chưa có Case Number ở NVC ?

Khi bạn đã hoàn tất đơn (I-130, I-140, vv) bạn gửi cho Trung tâm chiếu khán quốc gia (Uscis). Nếu Uscis chấp thuận đơn yêu cầu, họ sẽ gửi cho bạn một thông báo chấp thuận (I-797) và sau đó họ sẽ chuyển yêu cầu đến NVC. (Có một sự chậm trễ khi bạn nhận được thông báo chấp thuận và khi NVC nhận được đơn yêu cầu.)

Sau khi NVC nhận được đơn yêu cầu, chúng tôi sẽ thụ lý hồ sơ và chỉ định cho số hồ sơ (Case Number). Chúng tôi khuyên bạn nên đợi ít nhất ba tuần sau khi bạn nhận được thông báo chấp thuận I-797 trước khi gọi cho NVC Nếu bạn chưa có số hồ sơ (Case Number).