Custom Search
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Tin Di trú: Có phải ai cũng muốn cải tổ di trú?

 1. #1

  Mặc định Tin Di trú: Có phải ai cũng muốn cải tổ di trú?

  Lê Minh Hải

  Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện là một vấn đề rất nhiều cảm tính và đầy tính chính trị. Đây cũng là một vấn đề rất phức tạp. Liệu có nên cho 11 triệu ngoại kiều đang sống bất hợp pháp ở Hoa kỳ được hưởng ân xá không? Luật di trú của tiểu bang Arizona có nên trở thành hiệu lực không, dù luật này đem lại một số màu sắc kỳ thị? Liệu có nên thay thế các diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình bằng các diện di dân dựa trên yếu tố công việc làm? Cả hai đảng chính trị ở Hoa Kỳ đều chia làm hai nhóm “thuận” và “chống” từng vấn đề trong Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện.  Tòa Bạch ốc hiện vẫn chậm chạp trong việc gia tăng bảo vệ các vùng biên giới và chưa mạnh tay thực hiện luật chống các chủ nhân thuê mướn công nhân bất hợp pháp. Tại sao vậy? Vì nếu không thi hành luật một cách gắt gao, số ngoại kiều bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng. Chính vì thế, đại đa số dân Mỹ sẽ đòi hỏi thực hiện Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện. Ở Tòa Bạch ốc, Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện có nghĩa là Ân Xá.

  Các dân biểu Cộng hòa ủng hộ việc kinh doanh thì muốn luật sẽ mang lại lợi ích cho các đương đơn xin di dân theo diện làm việc. Các dân biểu Cộng hòa bảo thủ thì muốn việc thi hành luật mạnh mẽ hơn. Những sắc dân thiểu số ủng hộ đảng Dân chủ thì muốn việc ân xá phải nằm trong Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện, nhưng các dân biểu Dân chủ ủng hộ công đoàn thì lại e ngại việc các công nhân có chân trong nghiệp đoàn sẽ bị thay thế bởi các di dân lao động.

  Các dân biểu đang vận động việc tái cử năm nay đều biết về một sự kiện gây nhiều ngạc nhiên, đó là ứng viên tổng thống quan trọng vừa qua dù đã ủng hộ việc ân xá nhưng vẫn mất nhiều phiếu của các cộng đồng cử tri nói tiếng Tân Ban Nha và đã thất cử.

  Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Hoa Kỳ và nhiều hội đoàn nói tiếng Tây Ban Nha và tôn giáo đã khẳng định vấn đề Ân Xá phải nằm trong việc cải tổ di trú. Đây là điều chưa chắc xảy ra trong thời kinh tế suy thoái hiện nay.

  Chính phủ có thể mạnh tay với giới chủ nhân thuê mướn những ngoại kiều không có giấy tờ hợp lệ, nhưng lại từ chối phân bố các nguồn lao động thích hợp hơn, cũng vì lý do chính trị. Không một dân biểu nào muốn luật cấm chủ nhân thuê mướn nhân công bất hợp pháp lại được thi hành trong vùng quản hạt của mình.  Hỏi Đáp Di Trú

  - Hỏi: Cộng đồng Việt Nam sẽ hưởng lợi ra sao từ Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện?

  - Đáp: Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện có thể giảm thời gian chờ đợi bảo lãnh vợ/chồng và con vị thành niên của Thường trú nhân. Nó có thể thực hiện chương trình khách công nhân và làm lợi cho các đương đơn muốn xin chiếu khán (visa) công việc làm.

  - Hỏi: Liệu Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện có điều khoản nào gây bất lợi cho cộng đồng Việt Nam không?

  - Đáp: Điều nguy hiểm là Chương trình Cải Tổ Di Trú Toàn Diện có thể hủy bỏ một số diện bảo lãnh và thay thế bằng các diện xin chiếu khán làm việc. Nếu điều này xảy ra, diện con cái trên 21 tuổi, diện con đã lập gia đình và diện anh chị em sẽ gặp rất nhiều khó khăn để được cấp chiếu khán.
  Trên đường đời hành lý con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng.

 2. #2
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Đến từ
  F4
  Tuổi
  51
  Bài gởi
  103

  hotstar Ðề: Tin Di trú: Có phải ai cũng muốn cải tổ di trú?

  Thiên Chúa là tình yêu thương và Tha thứ mà bạn, có thay đổi củng chỉ có liên quan đến Mexico thôi, tôi hy vọng khoãng chừng 500.000 người Việt Nam sống bất hợp pháp ở Hoa kỳ có thẽ xanh, các bạn hãy vui lòng cầu nguyện thay cho họ, Thiên Chúa ban ân phước cho người Việt , Cám ơn các bạn trước, hãy vì tình yêu thương Thiên Chúa , các bạn hãy cấu nguyện luôn luôn.
  thay đổi nội dung bởi: vietnam1964, 17-08-2010 lúc 11:02 AM Lý do: Thiếu

 3. #3
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Đến từ
  F4
  Tuổi
  51
  Bài gởi
  103

  hotstar Ðề: Tin Di trú: Có phải ai cũng muốn cải tổ di trú?

  Hôm nay tôi gởi 1 bức thư mà tôi đã nhận được vào ngày 1 tháng 7 năm 2010
  Meeting Another Great Challenge: Comprehensive Immigration Reform
  Good morning,
  In a time of unprecedented challenges, President Obama has risen to meet them in unprecedented ways. And today, the President will be addressing yet another issue our nation has faced for decades -- our broken immigration system. In a major speech at American University at 10:45 a.m. EDT, the President will make the clear case for comprehensive immigration reform.
  The President believes that we must have a practical, common-sense approach that reflects our heritage and our history -- as a nation of immigrants and a nation of laws. Government must be accountable for enforcing the law, businesses that seek unfair advantages over competitors must be accountable for exploiting the system, and those who break the law must be accountable as well.
  But as always, the President will put it more eloquently than I can, so tune in for the speech streamed live at WhiteHouse.gov at 10:45 a.m. EDT. If you miss it, at 1:00 p.m. EDT, you can still join Cecilia Muñoz, one of the President's closest advisors on this issue, who will be taking questions from Americans all over the country in a unique online roundtable.
  The President has already signed the Recovery Act, historic reforms of our health care system, and soon the most comprehensive financial reform since the Great Depression. He has also made clear that passing comprehensive energy and climate legislation to make America the leader in the clean energy economy is an urgent need.
  But the President did not come into office only to leave pressing problems for the next President. Virtually everybody in America agrees that our immigration system is broken -- it is only a matter of all political sides coming to the table and mustering the political will to solve the problem. Neither of the extreme approaches -- deportation of 11 million undocumented workers on the one hand, or amnesty for those that broke the law on the other -- is going to work. We have to work together.
  Sincerely,
  David Axelrod
  Senior Advisor to the President
  This email was sent to p.tiendat@yahoo.com.
  The White House • 1600 Pennsylvania Ave NW • Washington, DC 20500 • 202-456-1111
  Và lược dịch :
  Một cuộc họp Thách thức lớn: cải cách di trú toàn diện
  Chào buổi sáng,
  Trong một thời gian thách thức chưa từng có, Tổng thống Obama đã tăng lên để đáp ứng cho họ theo những cách chưa từng thấy. Và hôm nay, Tổng thống sẽ được giải quyết một vấn đề khác được nêu ra đất nước chúng ta đã phải đối mặt trong nhiều thập kỷ - vỡ hệ thống nhập cư của chúng tôi. Trong một bài phát biểu quan trọng tại Đại học Mỹ tại 10:45 EDT, Tổng thống sẽ làm cho các trường hợp rõ ràng cho cải cách di trú toàn diện.
  Tổng thống tin rằng chúng ta phải có một cách tiếp cận, thực tế phổ biến, ý thức phản ánh di sản của chúng tôi và lịch sử của chúng ta - như là một quốc gia của dân nhập cư và một quốc gia pháp luật. Chính phủ phải chịu trách nhiệm thi hành pháp luật, các doanh nghiệp tìm kiếm lợi thế không công bằng hơn đối thủ cạnh tranh phải chịu trách nhiệm khai thác hệ thống, và những người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm là tốt.
  Nhưng như mọi khi, Tổng thống sẽ đặt nó thêm hùng hồn hơn là tôi có thể, do đó, điều chỉnh trong cho bài diễn văn truyền trực tiếp tại WhiteHouse.gov lúc 10:45 EDT. Nếu bạn bỏ lỡ nó, lúc 1:00 pm EDT, bạn vẫn có thể gia nhập Cecilia Muñoz, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống về vấn đề này, những người sẽ được tham gia các câu hỏi từ người Mỹ trên cả nước trong một bàn tròn trực tuyến duy nhất.
  Tổng thống đã ký Đạo Luật Recovery, cải cách lịch sử của hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta, và ngay sau các cải cách tài chính toàn diện nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng. Ông cũng đã được thực hiện rõ ràng rằng qua pháp luật toàn diện năng lượng và khí hậu để làm cho Mỹ lãnh đạo trong nền kinh tế năng lượng sạch là một nhu cầu cấp thiết.
  Nhưng Tổng thống đã không đi vào văn phòng chỉ để lại những vấn đề bức xúc đối với Tổng thống tiếp theo. Hầu như tất cả mọi người ở Mỹ đồng ý rằng hệ thống nhập cư của chúng tôi là bị hỏng - nó chỉ là một vấn đề của tất cả các mặt chính trị sắp tới để bàn và mustering sẽ chính trị để giải quyết vấn đề. Không có cách tiếp cận cực đoan - trục xuất của công nhân không có giấy tờ 11.000.000 trên một mặt, hoặc ân xá cho những người phạm luật trên khác - là sẽ làm việc. Chúng tôi phải làm việc cùng nhau.
  Trân trọng,
  David Axelrod
  Cố vấn cao cấp cho Tổng thống
  email này được gửi đến p.tiendat yahoo.com @.
  Nhà Trắng • 1600 Pennsylvania Ave NW • Washington, DC 20.500 • 202-456-1111
  * Dự Luật di trú toàn diện của Hoa kỳ khó trở thành luật .

 4. #4
  Ban điều hành thanhnv's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Bài gởi
  1,748

  Mặc định Ðề: Tin Di trú: Có phải ai cũng muốn cải tổ di trú?

  Trích Nguyên văn bởi vietnam1964 xem bài viết
  Thiên Chúa là tình yêu thương và Tha thứ mà bạn, có thay đổi củng chỉ có liên quan đến Mexico thôi, tôi hy vọng khoãng chừng 500.000 người Việt Nam sống bất hợp pháp ở Hoa kỳ có thẽ xanh, các bạn hãy vui lòng cầu nguyện thay cho họ, Thiên Chúa ban ân phước cho người Việt , Cám ơn các bạn trước, hãy vì tình yêu thương Thiên Chúa , các bạn hãy cấu nguyện luôn luôn.
  Con số này xem ra lớn khủng khiếp so với thực tế. Hiện nay cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng chỉ khoảng 1,5 triệu người, vậy chẳng lẽ người Việt sống bất hợp pháp chiếm tới 1/3? So với các quốc gia có đông người nhập cư vào Mỹ, VN có số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ không đáng kể.
  Người chân thật sẽ gặp ... người chân giả

  Một con ngựa đau cả tàu ... được ăn thêm cỏ.

 5. #5
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Đến từ
  F4
  Tuổi
  51
  Bài gởi
  103

  Arrow Mỹ có thêm 340.000 trẻ em 'bất hợp pháp' mỗi năm

  Kết quả của một cuộc khảo sát do Cục Điều tra Dân số Mỹ thực hiện cho thấy đất nước này có khoảng 340.000 trẻ em được sinh ra bởi những người nhập cư trái phép.Những đứa trẻ này là con cái của những người lao động nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trong những năm qua. Theo kết quả điều tra của trong tâm Pew Hispanic, số người trưởng thành nhập cư trái phép vào Mỹ chỉ có 4 phần trăm, nhưng số người bất hợp pháp dưới 18 tuổi lại cao gấp nhiều lần. Cụ thể, trẻ sơ sinh chiếm 8 phần trăm và trẻ em dưới 18 tuổi chiếm bảy phần trăm.Đây là con số thống kê cuối cùng của Trung tâm Pew Hispanic, theo số liệu từ cuộc điều tra dân số của mỹ năm 2009.
  Kết quả nghiên cứu của Pew Hispanic cho thấy, 4,2 triệu đứa trẻ là con em của những người nhập cư trái phép ở độ tuổi dưới 18, được sinh ra trên đất Hoa Kỳ, có đủ điều kiện của một công dân Mỹ chính thức.Nghiên cứu này được đưa ra vì những tranh luận quanh một điều luật về dân số của Hiến pháp Hoa Kỳ. Điều luật này cho phép bất cứ ai sinh ra ở Mỹ, bất kể tình trạng di trú của cha mẹ như thế nào đều được cấp quyền công dân. Nhiều ý kiến cho rằng điều luật này nên được sửa đổi vì nó không còn phù hợp.
  Theo AFP
  Người Mỹ gốc Việt (tiếng Anh: Vietnamese American) là những người định cư tại Hoa Kỳ có nguồn gốc dân tộc Việt, họ có thể có hoặc chưa có quốc tịch Hoa Kỳ. Với tổng dân số được ước tính là 1.642.950 trong năm 2007.

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •