Đừng đợi

* Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại .

* Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.

* Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của một người bạn.

* Đừng đợi một công việc vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc .

* Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút.

* Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ tới những lời khuyên.

* Đừng đợi tới khi có thật nhiều thời gian mới khởi đầu công việc .

* Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới xin lỗi.

* Đừng đợi người ta đi mất rồi mới kêu khoan chờ đó.

* Đừng đợi người ta chết rồi mới đi đến thăm viếng.

* Đừng đợi , vì bạn không thể biết là bạn sẽ đợi bao lâu..Sưu Tầm