Bài và ảnh của Ericka Wagner

Mùa tựu trường đang đến. Có thể một số quý vị phụ huynh không khỏi băn khoăn về việc hoà nhập của con em, đặc biệt về ngôn ngữ. Có một số trẻ vừa đến định cư tại Hoa Kỳ chưa lâu. Một số em khác mặc dù sinh ra tại Mỹ, nhưng nhiều gia đình tôn trọng và đề cao việc giữ gìn văn hoá và tiếng nói Việt, nên không ít bé dù đã đến tuổi đi học vẫn chưa có nhiều dịp tiếp xúc với Anh ngữ. Những trẻ em này có thể gặp ít nhiều khó khăn thời gian đầu đến trường.


Bạn có thể yên tâm phần nào vì Nha Học Vụ Dallas (DISD) có những chương trình đặc biệt chuyên giúp các học sinh chưa thật lưu loát về Anh ngữ có thể hội nhập với sinh hoạt học đường một cách suôn sẻ hơn. Chương trình này dành cho các trẻ tuổi từ 5 đến 18 và là cư dân trong vùng DISD.


Bạn có thể liên lạc trung tâm Margaret and Gilbert Herrera Student Intake Center, hay ngắn gọn “Intake Center”, là nơi điều hợp chương trình này. Họ có các khoá huấn luyện Anh ngữ đặc biệt và giúp hoà đồng với bạn bè trang lứa. Các nhân viên của trung tâm này chuyên giúp trẻ em còn nhiều bỡ ngỡ sớm thích nghi với sinh hoạt trường trại ở Mỹ. Đây là loại chương trình được thiết kế nhằm một mục đích: Giúp các em vượt qua trở ngại ngôn ngữ và văn hoá để sẵn sàng cho niên học mới.


[IMG][/IMG]
Lớp học tại the Herrera Intake Center với học sinh từ các sắc dân khác nhau

Trung tâm Margaret and Gilbert Herrera Student Intake Center nằm phía sau trường tiểu học James B Bonham Elementary tại số 2617 N. Henderson Ave. Tại đây có các huấn luyện viên và học sinh đại diện 35 quốc gia và 70 ngôn ngữ khác nhau. Trung tâm mở cửa thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 a.m. đến 4 p.m.

Mỗi trẻ sau khi ghi danh vào chương trình cần phải trải qua một số khảo nghiệm để xác định khả năng nói/hiểu Anh ngữ. Bạn cần gọi số điện thoại 972-749-5760 để đặt hẹn. Trung tâm cũng có nhân viên thông dịch tiếng Việt. Nếu bạn có nhu cầu, xin vui lòng gọi Bao Van tại số 972-925-5405.


[IMG][/IMG]
Sân chơi cho các em học sinh tại the Herrera Intake Center

Khi đến ngày giờ hẹn với trung tâm, bạn nhớ mang theo các loại giấy tờ sau đây:
- Xác minh địa chỉ (có thể là tờ bill điện nước, hoặc giấy mướn nhà...)
- Hồ sơ tiêm chủng, chích ngừa đầy đủ của các em.
- Giấy khai sanh hoặc hộ chiếu “passport”.
- Nếu gia đình bạn đến Hoa Kỳ trong diện tỵ nạn chánh trị, xin nhớ mang theo mẫu I-94.
- Hồ sơ học bạ của trẻ nếu có.
- Nếu trẻ có tiền sử bịnh án đặc biệt, vui lòng báo cho trung tâm biết trước.


[IMG][/IMG]
Toàn cảnh The Intake Building


Phỏng vấn cô Sheri Jones-Cleaver, chuyên viên của chương trình yểm trợ trẻ gặp trở ngại ngôn ngữ (Intake Specialist for the Multi-Language Enrichment Program).

Trẻ: Cô có thể cho biết những điều khiến trung tâm Intake Center đặc biệt hơn các nơi khác?
Sheri: Chúng tôi có nhiều chương trình phong phú và đầy đủ nhất để trợ giúp những người mới đến định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ yểm trợ con em quý vị trong tất cả vấn đề liên quan đến việc hội nhập vào môi trường học đường DISD.


Trẻ: Có bao giờ một trẻ em nào đó bị từ chối, không được nhận vào chương trình này?
Sheri: Không, ngoại trừ các cháu bị nhiễm vi trùng lao hoặc các loại bịnh khác. Sau khi chữa trị cho con em xong, phụ huynh cần bổ túc hồ sơ, và cháu sẽ được nhận trở lại.

EW