Chuông nhà thờ vọng tiếng chiều
Là lời Chúa gọi thương yêu mong chờ
Nhiều khi con viện lý do
Nào là vì bận, vì mưa, vì buồn,…
Tình Ngài dành trọn cho con
Tháng ngày con vẫn bất cần, làm ngơ
Một mình con chợt trầm tư
Ngồi nhìn từng giọt cà phê đen buồn
Lễ chiều con dự bao lần
Mà con chưa đủ niềm tin yêu Ngài
Giờ thừa cho Chúa mà thôi
Chứ chưa thực sự sống Lời Chúa đâu
Hồn yếu đuối, xác bọt bèo
Xin Ngài tha thứ con bao tội hèn
Đời con một kiếp vô duyên
Nhưng còn nhiều vết lỗi lầm kiêu sa
Mỏi chân đi, mệt bước về
Con hoang đói lả, lệ nhòa đắng cay
Xin đừng xua đuổi thân này
Dù con chẳng đáng gọi Ngài là Cha
Chỉ mong lượng cả hải hà
Cho con đứng góc cuối nhà thờ thôi
Vậy là con mãn nguyện rồi
Trọn đời cảm tạ Chúa Trời chí nhân
Giúp con tự nguyện dấn thân
Mở đôi tay, mở cả tim thật thà
Nhìn lên dẫu chẳng là gì
Đến khi nhìn xuống mình chưa nỗi nào!


(Nhớ ngày Xưng tội lần đầu: 18/8/1965, ngày Rước lễ lần đầu & Thêm sức: 19/8/1965)

Theo: Trầm Thiên Thu