Mấy anh chị check lại hồ sơ này lại giúp em với,case number:2009666153.Receipt day:03/16/2007.Notice day:06/03/2009.sao hồ sơ cua em chưa được mở vì em thấy trên diễn dàn những hồ sơ thời gian chấp thuận cũng như em sao lại completed.mong anh chị xem giúp em.em sợ sẽ bị quá tuổi.cám ơn anh chị nhiều!