http://www.voanews.com/learningenglish/home/
Trang này chắc nhiều người biết rồi. Mình post cho ai đang cần và chưa biết.
Trang này có các ưu điểm như: các bài reading đơn giản, nội dung thực tế và có ích, listening giọng Mỹ rất chậm và chuẩn.